Seuraavassa on koottu esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joita olemme havainneet eri puolilta Eurooppaa keskusteltuamme opiskelijoiden, työnantajien, uraohjaajien ja autismikirjon henkilöitä tukevien organisaatioiden kanssa. Jokaisessa tapaustutkimuksessa on vinkkejä ja luovia ideoita, joita voit ottaa käyttöön.

University College Cork – Mentorointiohjelma

University College Cork on Irlannin johtava tutkimuslaitos, jolla on erinomaiset tukijärjestelmät ja lukemattomat mahdollisuudet kehittyä sekä akateemisesti että laitoksena. Havaittuaan vammaisten UCC:stä valmistuneiden huonot tulokset tutkinnon suorittamisen jälkeen UCC:n urapalvelu ja vammaisten tukipalvelu yhdistivät voimansa kehittääkseen keskinäisen mentorointiohjelman autismikirjon opiskelijoille ja työnantajille. Ohjelma osoittautui suureksi menestykseksi ja se tarjosi kaikille osapuolille voiton. UCC on saanut paljon todella myönteistä palautetta sekä työnantajilta että opiskelijoilta.

Koko artikkeli

Assi-ystävällisen yrityksen peruskirja

Yliopistot havaitsivat, että autismikirjon opiskelijoilla ja valmistuneilla oli usein vaikeuksia työllistyä tai saada työharjoittelupaikka. Tämä johti 20 ranskalaisen yliopiston laatimaan “Assi-ystävällisen yrityksen peruskirjan”. Peruskirjaan osallistuu sekä julkisen että yksityisen sektorin työnantajia, ja siihen on tähän mennessä liittynyt yli kymmenen yritystä, muun muassa Microsoft France ja AutiConsult, ranskalainen yritys, joka on erikoistunut autismikirjon aikuisten työllistämiseen.

Koko artikkeli

Työntekijöiden tuki IT-konsulttiyrityksessä Auticon

Keskustellessamme Auticonin perustajan Dirk Mueller-Rehmusin kanssa saimme selville esimerkkejä autismikirjon opiskelijoiden ja valmistuneiden hyväksi havaituista tukikäytännöistä. Auticon edistää neurodiversiteettiä ja työllistää erityisesti autismikirjon aikuisia erilaisiin tietotekniikkaan perustuviin tehtäviin. Auticon on tehnyt yhteistyötä useiden suurten tietotekniikkayritysten kanssa ja osoittanut, mitä neurologisesti monimuotoiset työntekijät voivat tarjota yrityksille.

Koko artikkeli

Fontys Hogeschool Eindhoven Student+ palvelut

Hollantilainen Fontys-ammattikorkeakoulu tarjoaa lahjakkuuksiin suuntautunutta koulutusta kaikille teknologiasta, yrittäjyydestä ja luovuudesta kiinnostuneille. Student+ on palvelu, joka tarjoaa tukea lahjakkuuksien kehittämiseen opiskelijoille, joilla on ADHD- tai autismikirjon diagnoosi, ahdistuneisuus- tai lukihäiriö, sekä niille, jotka tarvitsevat tukea opintojensa suunnittelussa ja järjestämisessä tai joilla on muita fyysisiä tai psyykkisiä vammoja.

Koko artikkeli

University College Cork – Työllistymistaito-ohjelma

University College Cork on Irlannin johtava tutkimuslaitos, jolla on erinomaiset tukijärjestelmät ja lukemattomat mahdollisuudet kehittyä sekä akateemisesti että laitoksena. Kun UCC:n vammaisten valmistuneiden opiskelijoiden jatko-opintomenestys oli ollut heikkoa, UCC:n urapalvelu ja vammaisten tukipalvelu yhdistivät voimansa ja kehittivät autismikirjon opiskelijoille suunnatun työllistymistaito-ohjelman.

Koko artikkeli

Itsenäinen valmennus vammaisille opiskelijoille ja tutkinnon suorittaneille Alankomaissa

Studeren en Werken op Maat (yksilöllinen opiskelu ja työ; SWOM) on alankomaalainen järjestö, joka tarjoaa valmennusta vammaisille nuorille ammattilaisille. Se tekee yhteistyötä yliopistojen ja muiden organisaatioiden kanssa tukeakseen opiskelijoita ja valmistuneita suorittamaan opintonsa loppuun, löytämään töitä ja selviytymään muista elämän ongelmista. Noin 70 prosentilla heidän asiakkaistaan on autismidiagnoosi. Keskustelimme kokeneen SWOM-valmentaja Irene Stortenbeekin kanssa saadaksemme lisätietoja järjestön menestyksestä.

Koko artikkeli

Yksilöllinen työhönvalmennus Ranskassa

Julien on ranskalainen työhönvalmentaja, joka tukee autismikirjon ihmisiä harjoittelu- ja työpaikkojen löytämisessä. Julien havaitsi, että yrityksillä ei ollut juurikaan koulutusta tai tietoa autismista, ja yritykset eivät olleet kovin kiinnostuneita autismikirjon henkilöiden palkkaamisesta. Autismikirjon henkilöille ei myöskään ollut riittävästi palveluita ja tarjolla olevat palvelut olivat hajanaisia, mikä tarkoitti, että autismikirjon henkilöiden oli otettava yhteyttä useisiin henkilöihin tai organisaatioihin saadakseen tukea. Silloin Julien päätti että olisi hyödyllistä, jos autismikirjon henkilöt voisivat löytää tukea elämän eri osa-alueille samasta paikasta ja hän koki voivansa tarjota sen.

Koko artikkeli

University College Cork – Autismiystävällinen aloite

Vuonna 2018 UCC aloitti kolmivuotisen “Autismiystävällinen yliopisto -aloitteen”, jonka tavoitteena on tehdä yliopiston fyysisistä, sosiaalisista ja akateemisista tiloista parempia autismikirjon opiskelijoille. Tähän sisältyy autismikirjon henkilöille sopivan ja esteettömän Calm Zone -alueen kehittäminen, ulkona olevat aistitilat ja autismikirjon opiskelijoiden tukemiseen yliopistoon siirtymisessä tarkoitetun verkkotyökalupaketin mukauttaminen (jonka on luonut Autism&Uni-projekti).

Koko artikkeli