Työntekijöiden tuki IT-konsulttiyrityksessä Auticon

Keskustellessamme Auticonin perustajan Dirk Mueller-Rehmusin kanssa saimme selville esimerkkejä autismikirjon opiskelijoiden ja valmistuneiden hyväksi havaituista tukikäytännöistä. Auticon edistää neurodiversiteettiä ja työllistää erityisesti autismikirjon aikuisia erilaisiin tietotekniikkaan perustuviin tehtäviin. Auticon on tehnyt yhteistyötä useiden suurten tietotekniikkayritysten kanssa ja osoittanut, mitä neurologisesti monimuotoiset työntekijät voivat tarjota yrityksille.

quotes

Auticon tarjoaa neurologisesti monimuotoista ja ketterää työvoimaa, jossa hyödynnetään monien autismikirjon henkilöiden kognitiivisia vahvuuksia laadukkaan ja virheettömän ohjelmistokehityksen aikaansaamiseksi. Auticon rekrytoi, kouluttaa ja työllistää autismikirjon aikuisia elinikäiseen uraan teknologian alalla, ja sen työntekijät ovat erikoistuneet ohjelmistokehitykseen, data-analyysiin, laadunvarmistukseen ja testaukseen, automaatioon, suunnitteluun ja paljon muuhun.

Miten Auticon tukee työnantajia?

Auticon tarjoaa autismikirjon työntekijöitä työllistäville yrityksille monenlaista tukea, kuten:

 • Autismitietoisuutta koskevaa koulutusta työnantajille.
 • Selvitystä autismikirjon työntekijöiden palkkaamisen hyödyistä (eli niistä vahvuuksista, joita työntekijöillä voi olla).
 • Kaksiosaista “kaverijärjestelmää” organisaatioissa, joiden kanssa he työskentelevät, tarjoamalla autismikirjon työntekijöille yhden kaverin työn sosiaalisia, sekä organisatorisia näkökohtia varten ja toisen kaverin työn teknisiä näkökohtia varten (kaveruuden pitäisi kuitenkin kehittyä mieluummin luonnollisesti kuin organisaation toimesta).
 • Varasuunnitelmia työnantajille hätätilanteita varten.
 • Hätäpuhelinnumeron, jonka kautta voi puhua Auticon-työvalmentajien kanssa.
 • Oppaita autismiystävällisen työpaikan luomista varten.

Tuloksena oli, että työnantajat ymmärsivät paremmin autismikirjon aikuisten kanssa työskentelyä, luottivat heihin enemmän ja käsitykset neurologisesti monimuotoisesta työyhteisöstä muuttuivat yleisesti ottaen myönteisiksi.

 

Miten Auticon tukee autismikirjon työntekijöitä?

Työskentely Auticonissa paransi autismikirjon työntekijöiden itseluottamusta, henkilökohtaista hyvinvointia ja itsenäisyyttä sekä heidän taitojaan, kykyjään ja ymmärrystään niistä.

Työhönvalmentajien kanssa työskentely auttoi siirtymisessä uuteen työpaikkaan ja tarjosi tukea työpaikan ongelmiin, kuten viestintään ja vuorovaikutukseen, työpaikan mukautuksiin, henkilökohtaiseen kehitykseen ja stressinhallintaan.

Vinkkejä opiskelijoille ja tutkinnon suorittaneille

 • Tunnista selkeästi henkilökohtaiset vahvuutesi ja mahdolliset haasteesi. Korosta vahvuuksia ja kerro yksityiskohtaisesti, miten haasteet ovat hallittavissa.
 • Kerro avoimesti diagnoosistasi ja siitä, miten se vaikuttaa sinuun.

Vinkkejä jaettavaksi työnantajien kanssa

 • Autismikirjon työntekijät voivat soveltua hyvin laadunvarmistukseen, tietojen analysointiin ja tehtäviin, joita ei tarvitse tehdä kiireellä (jotta määräaikojen paine ei olisi niin suuri – mieti tehtäviä, jotka ovat jatkuvia).
 • Tutustu mahdolliseen valtion rahoitukseen tai avustuksiin, joita voit saada rekrytoidessasi monipuolista työvoimaa.
 • Harkitse työhönvalmentajien palkkaamista, jotta autismikirjon työntekijöitä voitaisiin auttaa integroitumaan työpaikalle, sekä ymmärtämään työpaikan toimintatapoja.
 • Kouluta työtovereita autismitietoisuuden lisäämiseksi.
 • Luo turvallinen työympäristö, jossa autismikirjon työntekijät tuntevat olonsa riittävän turvalliseksi kertoakseen diagnoosistaan, vahvuuksistaan, sekä alueista, jotka saattavat olla heille haastavampia.
 • Kirjaa työtehtävät yksityiskohtaisesti ja aseta ne asiayhteyteen. Lisäämällä asiayhteyden autismikirjon työntekijät ymmärtävät paremmin miksi he tekevät tehtävää ja tämä voi auttaa heitä hyödyntämään vahvuuksiaan.
 • Tiedota itseäsi autismista. Osallistu kansallisten tai alueellisten autismijärjestöjen tarjoamiin koulutustilaisuuksiin (ks. työnantajille suunnatun hyvien käytäntöjen oppaan resursseja koskeva osa).
 • Harkitse kaverijärjestelmän käyttöönottoa organisaatiossa.
 • Harkitse varasuunnitelmien laatimista hätätilanteita varten.