Lue autismikirjon opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden henkilökohtaisia kertomuksia siirtymisestä työelämään tai työharjoitteluun. Olemme kiitollisia niille, jotka kertoivat tarinansa.

Edusta itseäsi tehokkaasti: Autismikirjon rekrytointikonsultti

Tutkinnon suorittanut autismikirjon henkilö, joka työskentelee rekrytointikonsulttina Leedsissä, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on kohdannut useita haasteita työelämässä. Tässä tapaustutkimuksessa tuodaan esiin, miten nämä haasteet voidaan voittaa, kun autismidiagnoosista tiedotetaan selkeästi ja toimitaan ennakoivasti.

Koko tarina

Freelance-yrittäjä: Callum KreativeInc Agencyssä

Callum valmistui Leeds Beckettin yliopistosta luovaa mediateknologiaa opiskelleena vuonna 2019.  Hänen opintojensa aikainen 9 kuukauden työharjoittelu mediatoimistossa sujui todella hyvin, mutta valmistuttuaan hänen uusi työnantajansa ei ollut halukas edes keskustelemaan kohtuullisista mukautuksista. Vain kolmen viikon kuluttua Callum jätti työnsä menetettyään kaiken luottamuksen itseensä. Sen jälkeen hän perusti äitinsä kanssa oman yrityksen, joka tarjoaa web-kehitystä, esteettömyyskoulutusta ja konsultointia.

Koko tarina

Avoimuuden edut: Autismikirjon korvauskäsittelijä

Autismikirjon työntekijä oli työskennellyt vakuutusyhtiön korvauskäsittelijänä lähes 8 vuotta. Hän oli aluksi haluton kertomaan ADHD-diagnoosistaan ja tulevasta autismin arvioinnista. Viime aikoina hän kuitenkin joutui toistuvasti ottamaan vapaata töistä stressin vuoksi. Hän katsoi, että kertomalla avoimesti diagnoosistaan ja tulevasta autismin arvioinnista hän voisi perustella poissaolonsa ja pyytää kohtuullisia mukautuksia työpaikalla.

Koko tarina

Kohtuulliset mukautukset hyödyttävät kaikkia: Dynamic Leeds

Leeds Beckettin yliopiston (Yhdistynyt kuningaskunta) Creative Media -kurssin autismikirjon opiskelija Kristian suoritti yhdeksän kuukauden työharjoittelun Dynamicissa, joka on erikoistunut kehittämään interaktiivisia oppimissovelluksia maailman suurimmille organisaatioille.  Aluksi Kristianilla oli muutamia haasteita työharjoitteluunsa liittyen: hän oli epävarma siitä, mitä työtä hänen tulisi tehdä, tarvitsi säännöllisiä lyhyitä taukoja ja selkeitä ohjeita. Tässä tapaustutkimuksessa tuodaan esiin, miten Dynamic ja Kristian pystyivät voittamaan nämä haasteet ja työskentelemään yhdessä muuttaakseen työympäristöstä  autismiystävällisemmän.

Koko tarina

Kollegoiden saaminen mukaan: Autismikirjon tohtorikoulutettu tutkija

Vaikka korkeakoulusta valmistuneella autismikirjon henkilöllä olisi korkeatasoinen tutkinto, työn löytäminen voi silti olla haastavaa. Tässä tapaustutkimuksessa selvitetään, millaisia haasteita on löytää työtä tohtorin tutkinnon suorittaneena autismikirjon henkilönä Ranskassa ja annetaan vinkkejä, sekä näkemyksiä siitä, miten työn etsimiseen, hakemiseen ja työllistymiseen liittyvistä haasteista selviää. Kollegoiden mukaan heidän autismia koskevan ymmärryksensä lisääminen oli ratkaisevan tärkeää.

Koko tarina