Fontys Hogeschool Eindhoven Student+ palvelut

Hollantilainen Fontys-ammattikorkeakoulu tarjoaa lahjakkuuksiin suuntautunutta koulutusta kaikille teknologiasta, yrittäjyydestä ja luovuudesta kiinnostuneille. Student+ on palvelu, joka tarjoaa tukea lahjakkuuksien kehittämiseen opiskelijoille, joilla on ADHD- tai autismikirjon diagnoosi, ahdistuneisuus- tai lukihäiriö, sekä niille, jotka tarvitsevat tukea opintojensa suunnittelussa ja järjestämisessä tai joilla on muita fyysisiä tai psyykkisiä vammoja.

quotes

Mitä Student+ Services tekee

Fontys-ammattikorkeakoulun Student+-palvelut kehitti eräs henkilökunnan jäsen (jolla on autismikirjon poika) tavoitteenaan parantaa opiskelijoiden saamaa tukea. Aluksi hanketta kehitettiin tietotekniikan laitoksella, mutta sittemmin hanke on laajentunut, ja organisaation muutkin osastot ovat osallistuneet kaikkien opiskelijoiden (ei vain autismikirjon opiskelijoiden) tukemiseen.

Tuki kattaa suunnittelun, viestinnän, tiimityöskentelyn ja taidot, jotka ovat välttämättömiä opintojen suorittamisen kannalta. Tukea tarjotaan pääasiassa kahdella tavalla:

  • Yksilövalmennus, jota tarjoaa 43 vapaaehtoisesta koostuva ryhmä
  • Työpajoja ja koulutusta esimerkiksi suunnittelusta, sekä palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta.

Student+-palvelujen henkilökunta ei tarjoa tukea ainoastaan opiskelijoille, vaan valmentaa ja neuvoo myös opettajia, henkilöstöhallinnon työntekijöitä ja muita kollegoja. Tämä tapahtuu kahdenkeskisesti, jolloin kollegat voivat saada neuvoja ja tukea, sekä työpajoissa, joissa keskustellaan parhaista käytännöistä.

Mitä seuraavaksi?

Student+-palvelut on otettu hyvin vastaan tietotekniikan korkeakoulussa, ja muut Fontysin alueet (esimerkiksi ammattikorkeakoulu ja insinööritieteiden korkeakoulu) ovat nyt mukauttaneet käytäntöjä ja ottaneet käyttöön omia versioita Student+-palveluista.

Fontysin Student+-palveluiden henkilökunta on myös käynnistämässä autismilähetystöä, jonka tarkoituksena on yhdistää autismikirjon työntekijät, antaa heille ääni organisaatiossa ja mahdollisuus jakaa kokemuksia. Tämä on vielä käynnistysvaiheessa, mutta Student+-palveluiden menestyksen huomioon ottaen autismilähetystön pitäisi olla lupaava.

Student+-palvelut aikovat jatkaa yhteistyötä IMAGE:n kaltaisten hankkeiden kanssa ja kaikkialla siellä, missä voidaan tehdä myönteisiä muutoksia opiskelun ja työelämän osallistavuuden lisäämiseksi.

Vinkkejä jaettavaksi luennoitsijoiden kanssa

  • Tiedota itseäsi autismista. Osallistu kansallisten tai alueellisten autismijärjestöjen tarjoamiin koulutustilaisuuksiin (ks. työnantajille suunnatun hyvien käytäntöjen oppaan resursseja koskeva osa).
  • Ota huomioon autismikirjon opiskelijoilta ja henkilökunnalta saatu palaute, kuuntele heitä ja toteuta heidän ideoitaan mahdollisuuksien mukaan.
  • Muista, että parhaat käytännöt autismikirjon opiskelijoille ovat parhaat käytännöt KAIKILLE opiskelijoille. Autismikirjon opiskelijoita hyödyttävästä toiminnasta hyötyvät kaikki.

Vinkkejä jaettavaksi työnantajien kanssa

  • Harkitse autismilähettilään nimittämistä tai autismilähetystön perustamista organisaatiossasi. Näin autismikirjon työntekijöille voidaan luoda foorumi, jossa he voivat olla turvassa ja saada äänensä kuuluviin yrityksessä.