Itsenäinen valmennus vammaisille opiskelijoille ja tutkinnon suorittaneille Alankomaissa

Studeren en Werken op Maat (yksilöllinen opiskelu ja työ; SWOM) on alankomaalainen järjestö, joka tarjoaa valmennusta vammaisille nuorille ammattilaisille. Se tekee yhteistyötä yliopistojen ja muiden organisaatioiden kanssa tukeakseen opiskelijoita ja valmistuneita suorittamaan opintonsa loppuun, löytämään töitä ja selviytymään muista elämän ongelmista. Noin 70 prosentilla heidän asiakkaistaan on autismidiagnoosi. Keskustelimme kokeneen SWOM-valmentaja Irene Stortenbeekin kanssa saadaksemme lisätietoja järjestön menestyksestä.

quotes

Alankomaissa melko monet yliopistot ohjaavat autismikirjon opiskelijat ulkoisille palveluntarjoajille sen sijaan, että ne tarjoaisivat itse erikoistunutta uraohjausta. Asiakkaat voivat saada ohjausta myös muilta organisaatioilta, jolloin maksu voidaan suorittaa kunnan sosiaalitoimiston kanssa sovitun henkilökohtaisen budjetin kautta tai muulla tavoin. 

Miten työhönvalmennus toimii?

SWOM tarjoaa työhönvalmennusta ennen hakuprosessia, sen aikana ja sen jälkeen. Tärkeä ensimmäinen askel on profiilin laatiminen, jossa määritellään, mitä asiakas tarvitsee voidakseen työskennellä mahdollisimman tehokkaasti. Näin varmistetaan, että valmentajan kanssa kommunikoidaan selkeästi siitä, miten autismi vaikuttaa asiakkaaseen. Lisäksi se varmistaa selkeän viestinnän (tulevien) työnantajien ja työtovereiden kanssa. 

SWOM ohjaa nuoria ammattilaisia intensiivisen projektin avulla (kesto keskimäärin viisi kuukautta) kohti vaihetta, jossa he voivat menestyksekkäästi aloittaa kokopäivätyön, joka vastaa heidän osaamistaan ja työllistettävyyttään.

Kun asiakas on saanut työpaikan, SWOM järjestää säännöllisiä arviointeja työnantajan ja työntekijän kanssa, jotta mahdolliset ongelmat voidaan tunnistaa ja korjata. Esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikasta valmistunut henkilö, joka huomasi ensimmäisessä työpaikassaan, että tyypillinen tieto- ja viestintätekniikan ympäristö oli liian nopeatempoinen ja stimuloiva. Hän tarvitsi enemmän aikaa perehdyttämiseen, pohdintaan ja arviointiin. Tällaiset ongelmat voitaisiin ratkaista, jos työnantaja ymmärtäisi autismia paremmin ja työpaikalla tehtäisiin joitakin mukautuksia.

Mikä tekee siitä niin tehokkaan?

Koska SWOM on riippumaton organisaatio, se voi kommunikoida ja neuvotella vapaammin eri sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. Tärkeitä osapuolia voivat olla esimerkiksi yliopisto, työnantajat, kaupunginvaltuustot, kansallinen etuusvirasto ja sosiaalihuollon yksiköt. 

He ovat myös oppineet, että sosiaalinen tuki on tärkeää asiakkaille. SWOM järjestää asiakkaille kaveriverkoston ja kokoontumisia, joissa käsitellään nuorille ammattilaisille tärkeitä aiheita, kuten talouden hallintaa.

Vinkkejä opiskelijoille ja tutkinnon suorittaneille

Vinkkejä jaettavaksi työnantajien kanssa

  • Hyväksy autismi ja ymmärrä, mitä myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia sillä voi olla kullekin asiakkaalle.
  • Keskity siihen, mitä työntekijät tarvitsevat, jotta työpaikka olisi kestävä – se voi olla työpaikan mukauttaminen tai lyhennetty työviikko.