Assi-ystävällisen yrityksen peruskirja

Yliopistot havaitsivat, että autismikirjon opiskelijoilla ja valmistuneilla oli usein vaikeuksia työllistyä tai saada työharjoittelupaikka. Tämä johti 20 ranskalaisen yliopiston laatimaan “Assi-ystävällisen yrityksen peruskirjan”. Peruskirjaan osallistuu sekä julkisen että yksityisen sektorin työnantajia, ja siihen on tähän mennessä liittynyt yli kymmenen yritystä, muun muassa Microsoft France ja AutiConsult, ranskalainen yritys, joka on erikoistunut autismikirjon aikuisten työllistämiseen.

quotes

Mitä peruskirja tarjoaa?

Peruskirja tarjoaa työnantajille tukea autismikoulutuksen muodossa, jonka on todettu parantavan työnantajien ymmärrystä autismista. Koulutuksen ansiosta autismikirjon työntekijät tuntevat tulleensa paremmin ymmärretyksi, he voivat keskittyä työhönsä, pyytää ympäristön muutoksia, kuten valaistusta tai rauhallista ympäristöä, ja yleisesti ottaen keskittyä työhönsä paremmin. 

 

Peruskirja myös yhdistää autismikirjon opiskelijat ja työnantajat, yksilöi työpaikat, joita opiskelijat voivat hakea, tarjoaa opiskelijoille tukea rekrytointiprosessissa ja tarjoaa heille tukea, kun heidät on palkattu.

Peruskirjan vastaanotto

Yritykset olivat innokkaita liittymään peruskirjaan, koska ne pystyivät ymmärtämään, että innovaatio syntyy monimuotoisuudesta, ja vaikka autismikirjon henkilöiden työllistämiselle voi olla joitakin esteitä, ne voidaan helposti ylittää ymmärryksellä, mentoroinnilla ja oikealla työympäristöllä.

 

Assi-ystävällisen peruskirjan kehittäminen on saanut kiitosta sekä työnantajilta, jotka ovat olleet erittäin tyytyväisiä autismikirjon kollegoidensa kanssa työskentelyyn, että autismikirjon henkilöiltä, jotka ovat onnistuneet saamaan töitä (eräässä tapauksessa henkilö, joka ei ollut koskaan aiemmin ollut saanut töitä, vaikka hän oli väitellyt tohtoriksi 20 vuotta sitten!).

 

Assi-ystävällisen peruskirjan tulevaisuus on lupaava, ja sen toivotaan kehittävän koulutusmateriaalia, joka on helposti kaikkien niiden saatavilla, jotka haluavat palkata autismikirjon työntekijän, ja tekevän yhteistyötä Ranskan kansallisen hallinnon kanssa tutkinnon suorittaneiden autismikirjon aikuisten rekrytoinnin parantamiseksi.

Vinkkejä opiskelijoille ja tutkinnon suorittaneille

 • Älä piilottele autistisia piirteitäsi, se voi olla väsyttävää.

Vinkkejä jaettavaksi luennoitsijoiden kanssa

 • Tiedota itseäsi autismista. Osallistu kansallisten tai alueellisten autismijärjestöjen tarjoamiin koulutustilaisuuksiin (ks. työnantajille suunnatun hyvien käytäntöjen oppaan resursseja koskeva osa).
 • Etsi ja solmi alakohtaisia yhteyksiä työnantajiin, jotka ovat innokkaita saamaan monimuotoista työvoimaa. Luo mahdollisuuksia yhdistää nämä työnantajat opiskelijoihin ja valmistuneisiin.

Vinkkejä jaettavaksi työnantajien kanssa

 • Tiedota itseäsi autismista. Osallistu kansallisten tai alueellisten autismijärjestöjen tarjoamiin koulutustilaisuuksiin (ks. työnantajille suunnatun hyvien käytäntöjen oppaan resursseja koskeva osa).
 • Pohdi, miten organisaatiosi ja erityisesti rekrytointiprosessisi toimii, ja tarkista, onko autismikirjon henkilöllä samat mahdollisuudet työllistyä sinne kuin kenellä tahansa muulla.
 • Älä ajattele inklusiivisuutta rajoitteena; inklusiivisuus parantaa työtäsi.
 • Monimuotoisuus on etu, ja monipuolista työvoimaa voidaan edistää monin tavoin, esim.
  • Työpaikkailmoitusten julkaiseminen eri paikoissa, esim. moninaisuutta käsittelevillä työpaikkasivustoilla.
  • Monimuotoisuuteen sitoutumisen korostaminen yrityksen verkkosivustolla
  • Monipuolinen haastattelupaneeli
  • Rekrytoijien kouluttaminen tiedostamattomista ennakkoluuloista.