Yksilöllinen työhönvalmennus Ranskassa

Julien on ranskalainen työhönvalmentaja, joka tukee autismikirjon ihmisiä harjoittelu- ja työpaikkojen löytämisessä. Julien havaitsi, että yrityksillä ei ollut juurikaan koulutusta tai tietoa autismista, ja yritykset eivät olleet kovin kiinnostuneita autismikirjon henkilöiden palkkaamisesta. Autismikirjon henkilöille ei myöskään ollut riittävästi palveluita ja tarjolla olevat palvelut olivat hajanaisia, mikä tarkoitti, että autismikirjon henkilöiden oli otettava yhteyttä useisiin henkilöihin tai organisaatioihin saadakseen tukea. Silloin Julien päätti että olisi hyödyllistä, jos autismikirjon henkilöt voisivat löytää tukea elämän eri osa-alueille samasta paikasta ja hän koki voivansa tarjota sen.

quotes

Mitä yksilöllinen työhönvalmennus sisältää?

Julien tarjoaa valmennusta, jossa huomioidaan yhtä lailla sekä sosiaaliset että ammatilliset näkökohdat. Se on jatkuva, saumaton tukijärjestelmä, joka voidaan mukauttaa kunkin yksilön tarpeisiin. Julien tarjoaa hyvin yksilöllistä palvelua, joka on erittäin joustavaa. Julienin työhönvalmennuksessa käsitellään muun muassa seuraavia näkökohtia:

  • Koulutus työllistymistä / työharjoittelua varten
  • Apu työelämässä tai sosiaalisessa elämässä
  • Apua asunnon hankkimisessa
  • Elämäntaitojen koulutus

Julien huomasi heti, että monet autismikirjon henkilöt ja heidän perheensä ottivat häneen yhteyttä saadakseen tukea ja tällaiselle palvelulle oli suuri tarve. Hän on aiemmin käynyt psykologien ja kasvattajien koulutuksissa saadakseen paremman käsityksen autismista.

Julien havaitsi, että palvelunkäyttäjät täyttävät nämä kriteerit yleensä 2-3 vuoden kuluessa avun saamisesta, jolloin seurantatapaamisia voidaan järjestää harvemmin. Hän on myös havainnut, että 7 vuoden jälkeen 90 prosentilla hänen palvelunkäyttäjistään on koti, työpaikka tai he ovat koulutuksessa ja pystyvät elämään itsenäisesti ja raportoivat hyvinvoinnin tunteesta, sekä psykologisesta vakaudesta.

Julien tarjoaa myös keskitetyn yhteyspisteen eri instituutioille (mm. yliopistot ja yritykset), joiden kanssa palvelunkäyttäjät voivat olla tekemisissä. Tämä voi koskea myös henkilöstöhallintoa, yritysten rekrytoinnin osastoja, vammaistukea, esimiehiä ja työtovereita. Julien on havainnut, että kun näiden eri kumppaneiden välillä on toimivat viestinnän väylät onnistumisen mahdollisuus kasvaa.

Yritysten ja yksityishenkilöiden edut

Julien työskentelee ahkerasti kouluttaakseen yrityksiä ja organisaatioita autismista, sillä monilla ihmisillä on hyvin rajallinen käsitys, joka perustuu vähäisiin kokemuksiin tai tiedotusvälineissä esitettyihin kuvauksiin. Julien murtaa näitä stereotypioita, tarjoaa koulutusta ja valistaa ihmisiä autismikirjon henkilöiden profiilien monimuotoisuudesta.

 

Kaiken kaikkiaan sekä autismikirjon aikuiset ja heidän perheensä että yritykset ja laitokset ovat kehuneet Julienin työtä ja arvostaneet erityisesti hänen tarjoamaansa yksilöllistä palvelua. Hän on pystynyt auttamaan autismikirjon ihmisiä varmistamaan harjoittelupaikkoja, työllistymään ja tarjonnut koulutustukea palvelunkäyttäjilleen, sekä auttanut yrityksiä ja organisaatioita mukauttamaan työprosessejaan vastaamaan paremmin autismikirjon ihmisten tarpeisiin. Toinen merkki hänen menestyksestään on se, että yhä useammat ihmiset ja organisaatiot käyttävät hänen palvelujaan.

Vinkkejä jaettavaksi uraohjaajien kanssa

  • Ole ketterä, joustava, mukautuva, organisoitu ja ennen kaikkea: panosta työhösi.
  • Laajenna tukitarjontaasi valmistuneille myös sen jälkeen, kun he ovat valmistuneet yliopistosta. Olethan tukemisen asiantuntija ja voit jakaa tietämyksesi työnantajan kanssa.

Vinkkejä jaettavaksi työnantajien kanssa

  • Murra stereotypioita kyseenalaistamalla oletukset, käytä aikaa ymmärtämään palkkaamaasi henkilöä yksilönä eikä diagnoosina, mukaan lukien hänen vahvuutensa ja tuen tarpeensa.
  • Osallistu kansallisten tai alueellisten organisaatioiden tarjoamiin autismikoulutuksiin (ks. työnantajille suunnatun hyvien käytäntöjen oppaan resursseja koskeva osa).
  • Nimeä autismikirjon työntekijälle yhteyshenkilö, jonka kanssa hän voi keskustella tuesta, edistymisestä, haasteista jne. Tämä henkilö voi sitten olla yhteydessä henkilöstöhallintoon, esimiehiin ja työtovereihin.