University College Cork – Työllistymistaito-ohjelma

University College Cork on Irlannin johtava tutkimuslaitos, jolla on erinomaiset tukijärjestelmät ja lukemattomat mahdollisuudet kehittyä sekä akateemisesti että laitoksena. Kun UCC:n vammaisten valmistuneiden opiskelijoiden jatko-opintomenestys oli ollut heikkoa, UCC:n urapalvelu ja vammaisten tukipalvelu yhdistivät voimansa ja kehittivät autismikirjon opiskelijoille suunnatun työllistymistaito-ohjelman.

quotes

Mikä oli taustalla?

Vammaisten UCC:stä valmistuneiden henkilöiden tulosten tarkastelusta viiden vuoden ajalta valmistumisen jälkeen, seurasi useita karuja havaintoja:

  • 50 % oli kokopäivätyössä
  • 14 % oli osa-aikatyössä
  • 36 prosenttia oli työttömiä (heistä 50 prosenttia ei ollut koskaan ollut työssä).

Muiden aloitteiden lisäksi UCC:n urapalvelu ja vammaisten tukipalvelu kehittivät yhdessä autistisille opiskelijoille suunnatun työllistymistaito-ohjelman.

Mitä työllistymistaito-ohjelmaan sisältyy?

UCC kehitti ohjelman yhteistyössä ASPECTin kanssa, joka on autismikirjon aikuisille tarkoitettu tukipalvelu Corkissa. Ohjelmassa on 2 osaa:

  1. Finding your Future – Tähän sisältyy kaksi työpajaa, joiden tarkoituksena on auttaa opiskelijoita selvittämään, mitä he haluaisivat tehdä urakehityksen suhteen.
  2. Työllistettävyystaito-ohjelma – 9 istuntoa, joissa käsitellään seuraavia aiheita: tiimityötaidot, viestintätaidot, ansioluettelot, haastattelut, tietojen julkistaminen, ajanhallinta, konfliktinratkaisu- ja neuvottelutaidot, sekä harjoitushaastattelu. Kaikki istunnot ovat vuorovaikutteisia ja niihin osallistuu noin 12 opiskelijan ryhmät.

Monet autismikirjon opiskelijat ovat osallistuneet tähän ohjelmaan, joka tukee ja kehittää heidän tietoisuuttaan ammatillisessa työelämässä tarvittavista taidoista. UCC on saanut sekä työnantajilta että opiskelijoilta paljon todella myönteistä palautetta ohjelmasta. Nyt on suunnitteilla vapaaehtoisen työkokemuksen lisääminen ohjelmaan.

Vinkkejä jaettavaksi uraohjaajien kanssa

  • Jatka yksilöllistä uraohjausta ryhmäistuntojen ohella.
  • Ota yhteyttä työnantajiin. Monet yritykset ovat innokkaita osallistumaan monimuotoisuutta ja osallisuutta koskeviin aloitteisiin.