Millainen on hyvä tukikäytäntö

Sekä yliopistossa että työelämässä saatat huomata tarvitsevasi lisätukea tai mukautuksia, jotta et joutuisi epäedulliseen asemaan muihin henkilöihin verrattuna. Tässä artikkelissa keskitytään hyviin esimerkkeihin tuesta, jotka perustuvat IMAGE-hankkeen tuloksiin.

Tausta

Työpaikalla annettava tuki voi sisältää työnantajan käyttöön ottaman erityisen toimintalinjan tai palvelun, yksilöllisiä “kohtuullisia mukautuksia” tai pääsyn vammaistuen kaltaisiin palveluihin yrityksessä, jossa työskentelet.

Kohtuullinen mukautus on muutos, jolla poistetaan esteitä, jotta yksilöt voivat suoriutua parhaalla mahdollisella tavalla työpaikkaa hakiessaan tai siellä ollessaan. Kohtuullinen mukautus työpaikalla voi olla esimerkiksi kiinteä työpöytä, kuulokkeiden käyttöoikeus tai yhteydenpito ensisijaisesti sähköpostitse.

Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2010 tasa-arvolain mukaan työnantajien on harkittava kohtuullisten mukautusten tekemistä, kun he tietävät, että työntekijällä on vamma, tai kun työntekijä pyytää mukautuksia. Yliopiston työnantajan on sitten tehtävä nämä muutokset, jos ne ovat kohtuullisia.

Hakeutumalla tuen piiriin tai pyytämällä kohtuullisia mukautuksia vältät asettamasta itseäsi epäedulliseen asemaan muihin verrattuna ja saatat kokea työaikasi vähemmän pelottavana ja stressaavana.

Miten tämä voi vaikuttaa minuun?

Saatat huomata, että työssäsi on asioita, joita pidät vaikeina tai haastavina. Tuen tai kohtuullisen mukautuksen pyytäminen voi auttaa sinua näillä vaikeiksi tai haastaviksi kokemillasi osa-alueilla ja parantaa siten hyvinvointiasi. Sinusta ei ehkä tunnu mukavalta pyytää tukea tai kohtuullista mukautusta. Tämä on normaalia ja ymmärrettävää, mutta tuen tai kohtuullisen mukautuksen pyytäminen voi helpottaa elämääsi.

IMAGE-hankkeessa keskustelimme monien korkeakoulutettujen autismikirjon henkilöiden, työnantajien ja yliopistojen laitosten kanssa. Kokosimme kokoelman inspiroivia ja informatiivisia tapaustutkimuksia, jotka osoittavat, miltä hyvä tukikäytäntö näyttää ja tuntuu. Voit lukea niistä täältä:

Järjestetään viikoittaisia arviointikokouksia, joissa keskustellaan ongelmista ja huolenaiheista (ks. dynaaminen tapaustutkimus).

Mitä voin tehdä seuraavaksi?

Kysy esimieheltäsi tai henkilöstöhallinnosta, mitä tukea ja kohtuullisia mukautuksia yritys voi tarjota sinulle.

Käytännön vinkkejä

Kysymyksiä pohdittavaksi

  • Mitkä työelämän osa-alueet ovat mielestäsi haastavia?
  • Mikä on auttanut sinua aiemmin?
  • Miten uskot yrityksen voivan auttaa sinua selviytymään näistä haasteista?
  • Miten voit viestiä tarpeistasi työnantajalle (VINKKI: Kokeile mallinrakennus työkalujamme)?
  • Miten otat yhteyttä asianmukaiseen tukihenkilöön, esim. vammaistukeen, esimieheesi tai henkilöstöhallintoon?