Kohtuulliset mukautukset hyödyttävät kaikkia: Dynamic Leeds

Leeds Beckettin yliopiston (Yhdistynyt kuningaskunta) Creative Media -kurssin autismikirjon opiskelija Kristian suoritti yhdeksän kuukauden työharjoittelun Dynamicissa, joka on erikoistunut kehittämään interaktiivisia oppimissovelluksia maailman suurimmille organisaatioille.  Aluksi Kristianilla oli muutamia haasteita työharjoitteluunsa liittyen: hän oli epävarma siitä, mitä työtä hänen tulisi tehdä, tarvitsi säännöllisiä lyhyitä taukoja ja selkeitä ohjeita. Tässä tapaustutkimuksessa tuodaan esiin, miten Dynamic ja Kristian pystyivät voittamaan nämä haasteet ja työskentelemään yhdessä muuttaakseen työympäristöstä  autismiystävällisemmän.

quotes
Photograph of

Miten työharjoittelu järjestettiin?

Kun Kristian etsi työharjoittelupaikkaa, hän hakeutui itse Dynamiciin. Hän tiesi yrityksestä, sillä se oli äskettäin pitänyt vierailevan luennon, joka antoi hänelle selkeän kuvan siitä, mitä yritys tekee ja millaista työtä hänen odotettiin tekevän.

Hakemuksen aikana hän sai tukea Leeds Beckettin yliopiston työharjoittelutiimiltä, joka tarkisti hänen ansioluettelonsa ja antoi vinkkejä hakemusta varten. Kristian päätti kertoa autismidiagnoosistaan hakemuksessa, sekä haastattelussa ja keskittyi vahvuuksiinsa, kuten lojaaliuteen, keskittymiseen, luovuuteen, tehokkuuteen ja tarkkuuteen.

Kristian suoritti työpaikalla perehdytyksen harjoittelun ensimmäisen viikon aikana. Hän piti sitä erityisen hyödyllisenä, koska sen avulla hän pääsi tutustumaan kollegoihinsa ja työympäristöön, sekä oppimaan kaiken tarvittavan ennen työn aloittamista. Hän koki, että Dynamic tarjosi ystävällisen työilmapiirin.

Mitkä olivat haasteet?

Kristian ei ollut varma mitä työtä hänen odotettiin tekevän määrätyn työn valmiiksi saamisen jälkeen ja hän myös tarvitsi aikaa siirtyäkseen pois työpisteeltään ja liikkuakseen. Hän pelkäsi tekevänsä jotakin väärin ja koki, että hänen pitäisi työskennellä silloinkin, kun hän piti pieniä taukoja. Hänen oli myös vaikeaa ymmärtää epämääräisiä ohjeita. Dynamic ei ollut koskaan aiemmin palkannut autismikirjon henkilöä, joten heillä oli aluksi vain rajallinen käsitys autismista. He pyysivät Kristiania pitämään kollegoilleen esitelmän autismista ja siitä, miten se vaikutti häneen työpaikalla. Tämä auttoi kollegoita ymmärtämään, miten Kristianin kanssa työskennellään ja se auttoi Kristiania myös ilmaisemaan mieltymyksensä ja tarpeensa. Kristianin esitys sisälsi tietoa hänen diagnoosistaan (Aspergerin oireyhtymä), siitä miten Aspergerin oireyhtymä vaikutti häneen ja miten työtoverit voivat auttaa häntä.

Mitä muutoksia tehtiin?

Dynamic teki muutoksia työvuorosuunnitelmaan, tiheämpiä taukoja, päivittäisiä kahdenkeskisiä tapaamisia, muutoksia ympäristöön, kuten luonnonvalon lisääminen, lämpötilan säätö ja yhden henkilön (työkaverin) osoittaminen ohjeiden antajaksi useiden kollegojen sijaan. Näin varmistettiin, että Kristian ymmärsi selvästi, mitkä olivat hänen työnsä painopisteet. Kun työharjoitteluun tehtiin nämä mukautukset, Kristian tunsi olevansa tietoinen siitä, mitä häneltä odotettiin, mikä puolestaan vähensi stressin ja ahdistuksen tunteita. Kristian koki erityisen hyödylliseksi sen, että hän istui työkaverinsa ja esimiehensä välissä, jolloin hän pystyi pyytämään ohjausta aina tarvittaessa. Hän hyötyi myös viikoittaisista arviointikokouksista, joissa keskusteltiin ongelmista ja huolenaiheista, sillä näin hän pysyi ajan tasalla tehtävistään.

Vinkkejä opiskelijoille ja tutkinnon suorittaneille

 • Työpaikan hakeminen verkossa voi olla helpompaa kuin henkilökohtaisesti.
 • Keskustele uraohjaajien/työharjoitteluryhmien kanssa CV:n tarkistamisesta ja saadaksesi vinkkejä hakemuksia ja haastatteluja varten.
 • Älä pelkää kertoa autismista hakemuksessasi: keskity negatiivisten asioiden sijaan positiivisiin puoliin ja siihen, mitä voit tuoda mukanasi. Keskity siihen, miten se erottaa sinut muista ihmisistä myönteisellä tavalla. Voit sitten puhua tarpeistasi ja mieltymyksistäsi myöhemmin.
 • Harkitse työn sijaintia, sillä työmatkat voivat olla stressaavia.
 • Harkitse, mitkä työaikamallit sopivat sinulle parhaiten, esimerkiksi osa-aikatyö.

Vinkkejä jaettavaksi työnantajien kanssa

 • Anna autismikirjon henkilölle aikaa siirtyä työpaikalle, esim. perehdyttämällä hänet työpaikalla ennen työharjoittelun tai työn aloittamista.
 • Kysy autismikirjon henkilöltä, mikä auttaisi häntä, esim. useammat tauot, yksi ja johdonmukainen “työkaveri”, mahdolliset ympäristöön liittyvät tarpeet, esim. valaistus, lämpötila, halu käyttää kuulokkeita.
 • Tee selväksi, mitä odotat hänen tekevän, ja varmista, että vain yksi henkilö antaa hänelle ohjeita ja tehtäviä. Ihannetapauksessa “työkaveri” on sijoitettu autismikirjon työntekijän viereen tai lähelle, jotta hän on helposti tavoitettavissa ohjeiden ja tuen saamiseksi.
 • Ole realistinen sen suhteen, mitä odotat autismikirjon henkilön tekevän, äläkä odota hänen muuttavan ainutlaatuisia tapojaan tai heikkouksiaan.
 • Ole kärsivällinen ja ymmärtäväinen.
 • Anna kiitosta ja palautetta hänen työstään.
 • Anna suoritusarvioinneissa pikemminkin rakentavia kuin kriittisiä arvioita.
 • Suunnittele työskentelylle hyvä rakenne, jotta autismikirjon henkilö ei jää leijumaan tyhjän päälle, jos hän on saanut annetut tehtävät valmiiksi odotettua aikaisemmin.
 • Huomioi rekrytoinnissa autismikirjon henkilöt yhtä lailla kuin muutkin. Harkitse myös sitä, että työnhakulomakkeisiin merkitään, että he ovat yhtä tervetulleita hakemaan kuin muutkin.