Miten pyytää tukea ja kohtuullisia mukautuksia

Saatat huomata tarvitsevasi työpaikalla lisätukea tai mukautuksia, jotta et joutuisi epäedulliseen asemaan muihin verrattuna. Tässä artikkelissa keskitytään siihen, miten voit pyytää tukea ja kohtuullisia mukautuksia rekrytointiprosessin aikana ja aloittaessasi uudella työpaikalla.

Tausta

Kohtuullinen mukautus on muutos, jolla poistetaan esteitä, jotta henkilö voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla hakiessaan työpaikkaa tai työpaikalla. Kohtuullinen mukautus voi olla työnhakijan auttaminen rekrytointiprosessissa, fyysisen työympäristön muutos tai toimintatapojen ja menettelyjen mukauttaminen. 

Vuoden 2010 yhdenvertaisuuslain (The Equality Act 2010, Yhdistynyt kuningaskunta) mukaan työnantajan tai yliopiston on harkittava kohtuullisen mukautuksen tekemistä, kun ne tietävät, että työnhakijalla tai työntekijällä on vamma tai kun kyseinen henkilö nimenomaisesti pyytää mukautuksia. Työnantajan on sitten tehtävä muutokset – jos ne ovat kohtuullisia. 

Vaikka et näkisikään rekrytointiasiakirjoissa ja -käytännöissä tai verkkopolitiikassa mitään viittausta kohtuullisiin mukautuksiin, sinulla on siihen laillinen oikeus.  Se, mitä pidetään kohtuullisena, voi riippua siitä, onko/voiko:

 • työnantaja voi maksaa sen,
 • käytännöllistä tehdä muutos,
 • se poistaa haitat pyynnön esittäneelle henkilölle
 • se vahingoittaisi muiden terveyttä ja turvallisuutta 

Voit pyytää kohtuullisia mukautuksia haastattelu vaiheessa, jos uskot, että autismi voi vaikuttaa kykyihisi suoriutua haastattelusta. Jokainen pyydetty mukautus riippuu yksilöllisestä tilanteesta ja siitä, miten se voi vaikuttaa sinuun haastattelussa tai työpaikalla. 

Muista, että työnantajasi tai yliopistosi voi tarjota kohtuullisia mukautuksia vain, jos he tietävät, että olet vammainen tai, että jokin vaikuttaa toimintakykyysi. Hyvillä työnantajilla on käytössään tehokkaat menettelyt. Voit auttaa työnantajaasi kertomalla hänelle erityistarpeistasi ja mieltymyksistäsi.

Kohtuulliset mukautukset työnhaun aikana

Yksi haastattelu vaiheessa eniten pyydetyistä mukautuksista on saada haastattelukysymykset etukäteen. Tämä voi olla mitä tahansa 1 päivä tai 1 tunti ennen, jotta henkilöllä on paremmat mahdollisuudet menestyä haastattelussa. On kuitenkin useita muitakin mukautuksia, jotka voivat auttaa sinua suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla:

 • Pyydetään yksityiskohtaisia tietoja, kuten haastattelupaneeliin osallistuvien henkilöiden lukumäärä ja kuvia paneelista. 
 • Haastattelun sijaintia ja huoneen järjestelyjä koskevien yksityiskohtien kysyminen.
 • Lisäaikaa kysymyksiin vastaamiseen haastattelussa
 • Pyydetään pikemminkin yksilöhaastattelua kuin ryhmähaastattelua.
 • Epävirallisen tapaamisen pyytäminen ennen haastattelua
 • Pyydetään kokonaan toisenlaista muotoa, esim. kahden päivän työkokeilua virallisen haastattelun sijasta.

Kohtuulliset mukautukset työpaikalla

Monet vammaiset tai terveysongelmista kärsivät ihmiset tarvitsevat kohtuullisia mukautuksia työssään, jotta he pääsevät esteiden yli. Mukautusten avulla henkilö voi suorittaa tehtävänsä korkeatasoisesti ja ne voivat poistaa virheitä, parantaa tuottavuutta ja helpottaa oppimista. Jotkin mukautukset saattavat edellyttää laitteiden hankkimista.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa rahoitusta voidaan monissa tapauksissa myöntää Access to Work -ohjelmasta, joka on valtion rahoitusohjelma, jossa arvioidaan, mitä yksittäiset henkilöt voivat pitää hyödyllisenä olosuhteistaan riippuen. Sinun on itse haettava Access to work -tukea, työnantajasi ei voi tehdä sitä puolestasi.

Esimerkkejä työpaikalla tehtävistä mukautuksista ovat:

 • Joustavat työajat, jotta henkilö voi matkustaa sopivaan aikaan.
 • Rauhallisen työskentelytilan tarjoaminen kiireisen avokonttorin sijasta.
 • Tukihenkilön osoittaminen valmentamaan ja tarjoamaan mentorointia.
 • Työn painopisteiden selventäminen ja aikataulujen asettaminen. 
 • Tietojen esittäminen visuaalisesti eikä suullisesti.
 • Lisävarusteiden, kuten kahden tietokoneen näytön tai melua estävien kuulokkeiden, toimittaminen.
 • Poistetaan jotain työpaikalta, esimerkiksi kirkkaat valot työntekijän työpisteen yläpuolelta.

Miten tämä voi vaikuttaa minuun?

Jos sinulla on kohtuullisia mukautuksia, sinulla on paremmat mahdollisuudet onnistua ja tehdä parhaasi. Ne voivat lisätä hyvinvointiasi ja vähentää ahdistusta ja niiden avulla voit myös olla tehokkaampi työpaikalla. Tämä voi johtua siitä, että ympäristö on suotuisampi, olet rauhallisempi tai sinulla on oikeat välineet, joita tarvitset työsi tekemiseen.

Mutta kyse ei ole vain sinusta – jos saat kollegasi tietoisiksi siitä, mikä auttaa sinua työskentelemään parhaalla mahdollisella tavalla, he voivat puolestaan ymmärtää, miten he voivat tukea sinua työpaikalla tai yliopistossa.

Mitä voin tehdä seuraavaksi?

Valitse sinulle parhaiten sopivat kohtuulliset mukautukset profiilinrakentajamme avulla.

Olemme kehittäneet profiilinrakentajan, joka ehdottaa erilaisia tyypillisiä mukautuksia, joista voit valita itsellesi sopivimmat. Voit sitten pyytää näitä mukautuksia tietäen, että ne ovat vakiintuneita ja hyväksyttyjä monilla työpaikoilla.

Käytännön vinkkejä

 • Kun pyydät tukea tai kohtuullisia mukautuksia, nämä vinkit voivat auttaa:
  • Mieti, millä alueilla tarvitset tukea: Ota aikaa miettiä, millä alueilla tarvitset tukea. Älä vain valitse sitä, mikä mielestäsi “olisi mukavaa”. Kun tunnistat tarvitsemasi osa-alueet, on helpompi löytää sinulle sopivaa tukea tai kohtuullisia mukautuksia.
  • Mieti, mitä aistiongelmia sinulla on – ne voivat vaikuttaa sinuun suuresti, mutta onneksi ne ovat myös niitä, jotka on usein helpointa korjata. Ajattele valoa, ääntä, värejä, tilaa, kosketusta, tuoksua, ylikuormitusta.
  • Tiedätkö jo, mikä toimii sinulle? Aiemmista kokemuksista kotona, koulussa, yliopistossa tai töissä sinulla saattaa olla jonkinlainen käsitys siitä, mitkä säädöt toimivat sinulle. Onko olemassa välineitä, jotka auttavat sinua, esim. kuulokkeet, stressi- tai fidget-laitteet, sovellukset, miten asetat ympäristön, jossa olet?
  • Selvitä, kuka on oikea henkilö järjestämään kohtuulliset mukautukset. Hän on todennäköisesti esimiehesi, vammaisasiamies tai joku HR-tiimistä.
  • Ole realistinen tukitarpeidesi suhteen: Muista, että työnantaja voi mukauttaa tukitarpeet vain, jos ne katsotaan kohtuullisiksi. Tutustu yleisiin kohtuullisiin mukautuksiin profiilinmuodostustyökaluissa, jotta voit miettiä, millaisesta tuesta voisit hyötyä.
  • Ilmoita tilasi: Tämä voidaan yleensä tehdä työhakemuslomakkeella, rekrytointiprosessin aikana tai perehdytyksen aikana.

  Etsi organisaatioita, jotka ovat julkisesti ilmoittaneet tukevansa vammaisia tai autismikirjon työntekijöitä. Nämä ovat organisaatioita, joilla on selkeästi määritellyt toimintaperiaatteet tai peruskirjat, kuten Disability Confident Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Autism-Friendly Award Irlannissa tai Aspie-Friendly Charter Ranskassa. Kotimainen esimerkki tällaisesta yrityksestä on Suomessa toimiva koodaus, ohjelmistotestaus ja laadunvarmistus palveluita tarjoava Unicus, joka palkkaa konsulteikseen autismikirjon henkilöitä.

Lisätietoja ja linkkejä

Autismiliiton nettisivuilta löytyy myös paljon erilaista materiaalia autismista puhumisen tueksi kuten Autismikirjo ja työ-esite, joka tarjoaa tietoa muun muassa erilaisista työmahdollisuuksista, tukipalveluista ja kohtuullisista mukautuksista työpaikoilla. Esite löytyy osoitteesta: https://urly.fi/2mfL