Avoimuuden edut: Autismikirjon korvauskäsittelijä

Autismikirjon työntekijä oli työskennellyt vakuutusyhtiön korvauskäsittelijänä lähes 8 vuotta. Hän oli aluksi haluton kertomaan ADHD-diagnoosistaan ja tulevasta autismin arvioinnista. Viime aikoina hän kuitenkin joutui toistuvasti ottamaan vapaata töistä stressin vuoksi. Hän katsoi, että kertomalla avoimesti diagnoosistaan ja tulevasta autismin arvioinnista hän voisi perustella poissaolonsa ja pyytää kohtuullisia mukautuksia työpaikalla.

quotes

Kertomisen hyödyt

ADHD-diagnoosista kertomisen ja autismin arvioinnin jälkeen yritys pystyi tekemään työntekijälle mukautuksia. Hän pystyi jatkamaan työtään tavalla, joka sopi sekä hänelle että työnantajalle.

 

Mukautuksiin ja tukeen sisältyi mm.:

 • Tarjous sisäisestä työpaikan vaihdosta vähemmän stressaavaan työhön
 • Yhteydenpito yrityksen vammaistukipalveluihin
 • Vaiheittainen paluu työhön 5 kuukauden aikana
 • Osa-aikaisen sopimuksen tarjoaminen
 • Ajan antaminen työntekijälle sopivan työmäärän löytämiseen
 • Sopivan työtilan suunnittelu yhteistyössä työntekijän kanssa
 • Myöntymys työnantajalta sille, että lisää mukautuksia saatetaan tarvita

Työpaikan mukautukset

Yrityksen vammaisasiamiehet laativat yhteistyössä esimiesten kanssa mukauttamissuunnitelman työntekijälle sopivan työtilan luomiseksi.

 

Uusi työtila sisälsi rauhallisen, vähän ärsykkeitä aiheuttavan työympäristön, mahdollisuuden työskennellä ilman keskeytyksiä tai kotoa käsin, joka vähensi työntekijän kokemaa työmatkoihin liittyvää stressiä.

 

Tehtyjen mukautusten ansiosta stressitasot ja poissaolot vähenivät merkittävästi. Tämä puolestaan hyödytti sekä työntekijää että työnantajaa.

Vinkkejä opiskelijoille ja tutkinnon suorittaneille

 • Tunne omat tarpeesi ja mieltymyksesi, jotta voit puolustaa itseäsi tehokkaasti.
 • Avoimuus voi olla paras tapa saada työnantajalta ymmärrystä.
 • Avoimuus voi säilyttää työnantajan halukkuuden tukea sinua. Hän arvostaa avoimuuttasi, sekä läpinäkyvyyttäsi ja tämä voi auttaa rakentamaan luottamusta.

Vinkkejä jaettavaksi työnantajien kanssa

 • Sekä työntekijät että työnantajat hyötyvät siitä, että he istuvat yhdessä, avoimesti ja läpinäkyvästi varhaisessa vaiheessa etsimään keinoja, joilla autismikirjon työntekijät voidaan integroida paremmin työhön.
 • Mukautusten tekeminen vaatii usein vähemmän vaivaa ja on edullisempaa kuin työntekijät ja työnantajat odottavat.
 • Rohkaise ja helpota vammaisuudesta kertomista. Tarjoa selkeä väylä ja vakuuta työntekijöille, että kertomisella ei ole kielteisiä seurauksia.
 • Kun puututaan asiaan varhaisessa vaiheessa ja suunnitellaan yhteistyössä, voidaan lyhyessä ajassa saavuttaa ratkaisu, joka vastaa sekä työntekijöiden että työnantajien etuja.
 • Tarjoa autismikirjon työntekijöille tukea varhaisessa vaiheessa ja kerro, mitä tukea on saatavilla.
 • Arvosta työntekijöidesi tekemää työtä.