Kollegoiden saaminen mukaan: Autismikirjon tohtorikoulutettu tutkija

Vaikka korkeakoulusta valmistuneella autismikirjon henkilöllä olisi korkeatasoinen tutkinto, työn löytäminen voi silti olla haastavaa. Tässä tapaustutkimuksessa selvitetään, millaisia haasteita on löytää työtä tohtorin tutkinnon suorittaneena autismikirjon henkilönä Ranskassa ja annetaan vinkkejä, sekä näkemyksiä siitä, miten työn etsimiseen, hakemiseen ja työllistymiseen liittyvistä haasteista selviää. Kollegoiden mukaan heidän autismia koskevan ymmärryksensä lisääminen oli ratkaisevan tärkeää.

quotes

Miten työpaikka löytyi?

Tutkinnon suorittanut oli etsinyt asuntoa ja haki parhaillaan tuetun asumisen asuntoa. Hän oli ollut yhteydessä ammattilaiseen, joka auttoi häntä löytämään sopivan asunnon. Ammattilainen työskenteli muun muassa autismikirjon henkilöiden parissa ja hänellä oli yhteyksiä Ranskan hallituksen vammaisosastoon. Näiden yhteyksien kautta tutkinnon suorittanut sai yhteyden Aspie-Friendly-ohjelmaan, joka on ranskalainen ohjelma autismikirjon ihmisten integroimiseksi yliopistoihin ja työelämään.

Aspie-Friendly- tiimin avulla valmistunut sai tukea työpaikkojen hakemisessa ja haastatteluprosessin läpiviemisessä, joka oli valmistuneen mielestä erityisen vaikeaa. He myös auttoivat valmistunutta kertomaan diagnoosistaan työnantajalleen, jolloin työnantaja sai paremman käsityksen autismista ja siitä, miten se vaikuttaa valmistuneeseen, esimerkiksi järjestyksen tarpeeseen ja hänen tapoihinsa tehdä asioita. Aluksi tutkinnon suorittaneelle tarjottiin kahden vuoden työsopimusta, mutta hän siirtyi vakituiseen työsuhteeseen sen jälkeen, kun oli pystynyt onnistuneesti esittelemään taitonsa työympäristössä.

Mitä muutoksia tehtiin?

Autismikirjon työntekijän palkkaavalle tutkimuslaitokselle tarjottiin autismikoulutusta, joka auttoi henkilökuntaa ymmärtämään, miten autismikirjon ihmisten kanssa työskennellään. Tämän lisäksi tutkimuslaitoksessa käytiin keskustelua tutkinnon suorittaneesta, hänen diagnoosistaan ja siitä, miten se vaikutti häneen työntekijänä ja näin varmistettiin, että kollegat ymmärsivät uuden työntekijän tarpeet ja mieltymykset. Uudelle työntekijälle annettiin myös tukea, joka auttoi häntä ymmärtämään institutionaalisia puitteita ja lisäksi henkilökohtaista tukea hänen kotielämässään ilmenneisiin ongelmiin, jotka olivat vaikuttaneet hänen työkykyynsä.

Kahden vuoden jälkeen tuki on edelleen aktiivista, mikä oli erityisen hyödyllistä COVID-19-lukituksen aikana.

Vinkkejä opiskelijoille ja tutkinnon suorittaneille

  • Seuraa intohimoasi, älä luovuta.
  • Etsi tukiohjelmia, kuten Aspie-Friendly Ranskassa.
  • Älä pelkää kertoa autismista ja hanki siihen tukea, sillä työnantajat voivat tehdä mukautuksia, jotta työpaikka olisi sinulle parempi.
  • Etsi ihmisiä, jotka voivat antaa sinulle hyviä suosituksia.

Vinkkejä jaettavaksi työnantajien kanssa

  • Jos henkilöllä on rekrytoinnin aikana mukana palveluita, kuten Aspie-Friendly ohjelma, ole yhteydessä tiimiin, jotta saat paremman käsityksen autismista ja siitä, miten se vaikuttaa kyseiseen henkilöön.
  • Mieti, miten autismi voi vaikuttaa hakijaan esimerkiksi “masking”, joka voi näkyä hänen toiminnassaan haastattelutilanteessa. Kun otat tämän huomioon, annat autismikirjon hakijoille samat mahdollisuudet kuin muillekin.
  • Pohdi, miten haastattelut voivat olla haastavia autismikirjon henkilöille, onko olemassa parempaa tapaa, jolla he voivat esitellä taitojaan?
  • Kysy autismikirjon henkilöltä, mikä auttaisi häntä työskentelemään tehokkaammin, esim. useammat tauot, joustavat työajat, työnohjaaja jne.
  • Ota rekrytoinnin jälkeen yhteyttä tukeen, joka tarjoaa apua mahdollisiin haasteisiin.
  • Tarjoa tukea autismikirjon työntekijöille koko työllistymisprosessin ajan, ei vain rekrytoinnin yhteydessä.