Edusta itseäsi tehokkaasti: Autismikirjon rekrytointikonsultti

Tutkinnon suorittanut autismikirjon henkilö, joka työskentelee rekrytointikonsulttina Leedsissä, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on kohdannut useita haasteita työelämässä. Tässä tapaustutkimuksessa tuodaan esiin, miten nämä haasteet voidaan voittaa, kun autismidiagnoosista tiedotetaan selkeästi ja toimitaan ennakoivasti.

quotes

Miten työpaikka löytyi?

Työskenneltyään samassa yrityksessä valmistumisestaan lähtien tutkinnon suorittanut autismikirjon henkilö oli valmis siirtymään uuteen tehtävään, sillä hän ei enää viihtynyt työssään, vaikka hän ei ollutkaan varma, mihin uuteen tehtävään haluaisi siirtyä.

Pohdittuaan urasuunnitelmaansa ja kartoitettuaan taitojaan, sekä kokemustaan hän pystyi löytämään yrityksen ja työtehtävän, johon oli kiinnostunut hakeutumaan. Tämän jälkeen hän käytti aikaa eri työnhakualustojen, kuten LinkedInin ja Indeedin, tutkimiseen.

Hän löysi työpaikan LinkedInin kautta ja haki suoraan haluamaansa yritykseen. Yrityksen rekrytoija otti häneen yhteyttä ja ehdotti häntä tehtävään. Hän haki työpaikkaa ja suoritti haastattelun, jonka jälkeen hän onnistui saamaan työpaikan.

Ennen haastattelua hän kertoi autismidiagnoosistaan ja pyysi, että tämä otettaisiin huomioon haastatteluprosessissa. Yritys varmisti, että haastattelutilanne oli rento ja antoi haastateltavalle runsaasti aikaa miettiä ja vastata haastattelukysymyksiin, mitä autismikirjon työnhakija piti hyödyllisenä ja mikä rauhoitti häntä haastattelun aikana.

Oliko haasteita?

Aluksi tutkinnon suorittanut sopeutui työhön hyvin, vaikka hänellä olikin joitain pieniä vaikeuksia työympäristön ja esimiesten kanssa kommunikoimisen suhteen, erityisesti puhuessaan tarpeistaan autismikirjon henkilönä.

Osana työtään hänen oli suoritettava joukko kokeita saadakseen tutkintotodistuksen, josta olisi hyötyä hänen työtehtävissään. Nämä kokeet aiheuttivat hänelle paljon stressiä ja ahdistusta, koska oppimateriaali ei sopinut hänen oppimistyyliinsä ja tämä vaikeutti tenttimateriaalin oppimista.

Miten nämä haasteet voitettiin?

Saatuaan tehtävän haastattelussa, tutkinnon suorittanut aloitti työhön perehtymisen ja hänelle tarjottiin tukea ulkopuolisen yrityksen kautta, joka tarjosi työpaikka-arviointeja. Arvioinnin perusteella valmistuneelle ja hänen työnantajalleen tarjottiin autismiin erikoistunutta työhönvalmennusta, jotta he pystyisivät kommunikoimaan avoimesti valmistuneen diagnoosista, siitä miten se vaikuttaa työpaikalla ja tarjoamaan tukea sekä työnantajalle että työntekijälle.

Tutkinnon suorittanut pystyi löytämään kolmannen osapuolen palveluntarjoajan, joka tarjosi hänen tarvitsemaansa tutkintotodistusta ja jonka oppimateriaali sopi paremmin hänen oppimistyyliinsä. Näin hän pystyi jatkamaan työskentelyä kohti työnantajiensa toivomaa tutkintoa.

Tämän lisäksi tutkinnon suorittanut pyysi joustavia työaikoja, jotta hänellä olisi aikaa opiskella tentteihin. Yritys pystyi tarjoamaan tämän, mikä on parantanut tutkinnon suorittaneen työ- ja yksityiselämän tasapainoa ja antanut hänelle aikaa keskittyä tuleviin tentteihin.

Vinkkejä opiskelijoille ja tutkinnon suorittaneille

 • Mieti rauhassa, mihin työpaikkaan haluat hakea ja tee urasuunnitelma, vaikka kyse olisi vain alasta eikä tietystä työtehtävästä.
 • Monet työnantajat tarjoavat erityisesti autismikirjon henkilöille suunnattuja harjoittelupaikkoja, helpommin lähestyttäviä haastatteluprosesseja ja enemmän tukea jne.
 • Ota yhteyttä uraohjaajaan, joka voi auttaa sinua haastatteluissa, diagnoosista kertomisessa jne.
 • Tutki parhaita paikkoja löytää oman alasi työpaikkoja, esim. LinkedIn, Indeed jne.
 • Älä pelkää kertoa autismidiagnoosista, siitä on hyötyä pitkällä aikavälillä.

Vinkkejä jaettavaksi työnantajien kanssa

 • Ole avoin autismikirjon henkilöiden rekrytoinnissa ja anna heille tasavertainen mahdollisuus.
 • Ole tarkkana, kun hakija kertoo autismidiagnoosista ja pidä sitä mahdollisena etuna yrityksellesi.
 • Harkitse haastattelukysymysten lähettämistä etukäteen, sillä näin autismikirjon ihmiset voivat miettiä vastauksiaan sen sijaan, että heidät laitetaan piinaavaan tilanteeseen haastattelussa.
 • Yritä tehdä haastatteluympäristöstä mahdollisimman rento ja anna haastateltavalle aikaa.
 • Ymmärrä, että muodollinen pukeutuminen voi olla erittäin epämukavaa joillekin autismikirjon ihmisille ja anna hakijoiden käyttää heille sopivampia vaatteita aina kun mahdollista, myös haastatteluprosessin aikana.
 • Harkitse etähaastatteluja, sillä ne voivat olla vähemmän hermoja raastavia kuin kasvotusten tapahtuvat haastattelut ja anna hakijoille mahdollisuus valita molempien välillä.
 • Harkitse työkokemuksen tarjoamista hakijoille, sillä näin he saavat tilaisuuden esitellä taitojaan työssä.
 • Kun tarjoat koulutusta, kursseja tai tenttejä autismikirjon työntekijöille, käytä aikaa siihen, että löydät yhdessä heidän kanssaan sopivan koulutuksen tarjoajan, joka tarjoaa oppimateriaalia työntekijälle sopivassa muodossa.
 • Työpaikan mentoreiden tarjoaminen voi olla todella hyödyllistä, sillä nämä mentorit voivat auttaa uutta hakijaa sopeutumaan uuteen tehtäväänsä ja he voivat olla henkilö, jonka kanssa hakija voi keskustella työhön liittyvistä aiheista koko työllistymisprosessin ajan.
 • Jos huomaat, että autismikirjon työntekijä kamppailee vaikeuksissa, älä ole kriittinen, vaan pidä näitä asioita mahdollisuutena valmennukseen ja koulutukseen.
 • Kannusta uusia työntekijöitä olemaan oma itsensä työssä ja käytä aikaa heidän esittelemiseensä työryhmälle ja työympäristölle.