Miten puhua autismista työssä

On tärkeää, että kerrot työyhteisössä autismista ja sen vaikutuksista sinuun – tämä on muutakin kuin virallinen “työnantajan ilmoitus”, josta puhutaan toisessa työkalupakin artikkelissa. Kyse on pikemminkin siitä, että sinua autetaan puhumaan muille yleisesti autismista ja siitä, miten se vaikuttaa sinuun.

Tausta

Ennen kuin aloitit korkeakouluopinnot, vanhempasi, huoltajasi, opettajasi tai muut henkilöt ovat saattaneet hoitaa suurimman osan puhumisesta puolestasi. He tiesivät sinusta ja pystyivät selittämään, miten autismi vaikuttaa sinuun sosiaalisesti ja koulutuksellisesti.

Opiskelun aikana olet tullut varmemmaksi puhumaan tästä asiasta, mutta se voi silti tuntua pelottavalta. On sinun päätöksesi, kenelle puhut ja mitä tietoja haluat kertoa. Sinun on voitava kertoa tarpeistasi ja selittää niitä, mutta myös korostaa vahvuuksiasi ja taitojasi. Tässä on kyse siitä, että pystyt toimimaan tehokkaana itsesi puolestapuhujana.

Miten tämä voi vaikuttaa minuun?

Eri ihmisten on tiedettävä eri asioita autismista ja sen vaikutuksesta sinuun. Pelkkä autismista kertominen ei useinkaan riitä ymmärtämään, miten autismi vaikuttaa sinuun ja mitä he voivat tehdä tukeakseen sinua. Autismista puhuminen on kuitenkin hyvin henkilökohtainen päätös. Sinun on uskallettava puhua muille diagnoosistasi ja siitä miten se sinussa ilmenee.

Työkavereiden ei välttämättä tarvitse tietää autismin määritelmästä, mutta voi olla hyödyllistä, jos puhut heille siitä, miten autismi voi vaikuttaa sinuun työtilanteissa. Jos esimerkiksi olet ahdistunut sosiaalisissa tapahtumissa, reagoit tietyllä tavalla, olet herkkä aisteille tai teet tiettyjä asioita, jotta olosi olisi mukava. Jos työkavereillesi on tämä tieto, sinun ei tarvitse teeskennellä olevasi joku muu heidän seurassaan ja se auttaa heitä ymmärtämään paremmin sinua ja erilaisia tilanteita.

Jos sinulla on esimerkiksi ongelmia sosiaalisten tilanteiden kanssa, tämän tietäminen auttaa välttämään kiusalliset tilanteet, joita voi syntyä, kun joku aloittaa työhön liittymättömän keskustelun. Jos sinulla on meluherkkyyttä, se voi auttaa ihmisiä ymmärtämään, miksi “sammut” äänekkäissä ympäristöissä. Jos keskityt työhösi ylivilkkaasti, se voi auttaa kollegoita ymmärtämään, miksi vaikutat olevan tietämätön siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu.

Saatat aluksi huomata, että uusien työtovereiden kanssa ei ole mukava puhua autismista, mikä on täysin ok. Sinun täytyy ehkä tuntea, että voit luottaa ihmisiin, ennen kuin alat puhua autismista. Voit kuitenkin puhua läheisen ystävän tai perheenjäsenen kanssa, jos asiat töissä vaikuttavat sinuun, sillä se voi auttaa selventämään tunteitasi. On hyödyllistä, jos kyseessä on joku, joka tuntee sinut hyvin, sillä hän voi auttaa sinua ymmärtämään, miten muut saattavat suhtautua sinuun.

Ennen kuin puhut diagnoosistasi kollegoillesi ja uusille ihmisille, sinun on oltava selvillä siitä, mitä haluat kertoa ja miten se vaikuttaa sinuun. Tässä tilanteessa ajatuksistasi ja tunteistasi keskusteleminen luotettavan henkilön kanssa auttaa sinua selventämään tarpeitasi.

Mitä voin tehdä seuraavaksi?

Keskustele ensin luotettavan henkilön kanssa, jotta ymmärrät paremmin, mitä on sopivaa jakaa ja miten se voi vaikuttaa sinuun.

Käytännön vinkkejä

Vaikka joku tietäisi autismista, se ei tarkoita, että hän tietäisi, miten se vaikuttaa sinuun tai että hän olisi tietoinen vahvuuksistasi ja haasteistasi.

Voi olla hyödyllistä miettiä seuraavia tilanteita ja haasteita, joita saatat kohdata, sekä strategioita tai tukea, joista on ollut hyötyä näihin haasteisiin vastaamisessa.

Viestintä ja sosiaalinen vuorovaikutus

 • Uusien ihmisten tapaaminen ja jutteleminen
 • Avun pyytäminen, omien tarpeiden selittäminen ja oman kannan ilmaiseminen
 • Osallistuminen small talkiin ja keskusteluihin
 • Kirjoittamattomien sosiaalisten sääntöjen ja odotusten ymmärtäminen
 • Pelko tai paniikki toisten seurassa olemista kohtaan
 • Hukkumisen tunne
 • Toisten reaktioiden arvioiminen
 • Työskentely osana tiimiä/ryhmää

Ajattelun joustavuus

 • Muiden ajatusten ja tunteiden ymmärtäminen
 • Päivittäisten rutiinien odottamattomien muutosten käsittely
 • Uusien tilanteiden käsittely

Aistiherkkyys – yli- tai aliherkkyys jollekin seuraavista:

 • Valo, esim. loisteputkivalo
 • Ääni, esim. kynien naputtelu, pureskelu.
 • Kosketus esim. materiaali, lämpö/kylmä
 • Tuoksu esim. ruoka, hajuvesi

Mitä erityisiä haasteita sinulla on työnteon kannalta? 

Mieti, miten reagoit koulutuksessa ja/tai työympäristössä ja miten suhtaudut seuraaviin asioihin.

 • Uusien taitojen oppiminen, kuten jonkin ohjelmiston käyttö tai raportin kirjoittaminen.
 • Keskittyminen – keskitytkö liikaa yksityiskohtiin?
 • Työmäärän organisointi ja hallinta, mukaan lukien määräajoissa työskentely – onko tämä sinulle vaikeata vai onko se vahvuutesi?
 • Ajankäytön hallinta, mukaan lukien kokouksiin osallistuminen ja työskentely tietyn työajan puitteissa, eli voitko työskennellä tietyn aikataulun mukaan, kuten 9-17, vai sopiiko joustavampi järjestely sinulle paremmin?
 • Miellyttävä työympäristö – työskenteletkö paremmin, jos ympärillä ei ole ketään? Olisiko kotona työskentely parempi?
 • Motoriset taidot, jotka vaikuttavat kirjoittamiseen/käsin kirjoittamiseen

On myös tärkeää miettiä omia vahvuuksia ja taitoja – mieti:

 • Mitä teet mielelläsi?
 • Missä olet hyvä?
 • Koulutuksen tai työkokemuksen kautta hankitut erityistaidot.

Henkilökohtaiset ominaisuudet – mitkä seuraavista ominaisuuksista edustavat sinua?

Kun tiedät, mikä sinua edustaa, voit ymmärtää vahvuutesi ja tässä asiassa keskustelu luotettavan henkilön kanssa voi todella auttaa sinua.

 • Luovuus/resurssien hyödyntäminen
 • Erinomainen muisti (ts. kyky palauttaa mieleen yksityiskohtia/saada tietoa tarkistuksista/tiedonhaku työstä)
 • Kyky nähdä asioita eri näkökulmista
 • Visuaalinen ajattelija
 • Empaattinen
 • Huomio yksityiskohtiin ja tarkkuuden tarve
 • Ongelmanratkaisutaidot
 • Tutkimustaidot
 • Rehellinen ja aito
 • Hyvä keskittymiskyky
 • Luotettava ja täsmällinen
 • Tuloskeskeisyys
 • Nopea oppimaan uusia asioita
 • Kyky noudattaa ohjeita
 • Menetelmällinen ja järjestelmällinen
 • Hyvät esitystaidot tai suulliset taidot
 • Tekniset taidot ja kyky
 • Ahkera ja tunnollinen
 • Kyky tunnistaa, missä voidaan tehdä parannuksia
 • Kyky työskennellä hyvin ryhmässä

 

Vahvuuksiesi ymmärtäminen, mutta myös se, mitä koet haastavaksi, auttaa sinua selvittämään, mitä tarvitset voidaksesi puolustaaksesi itseäsi ja tarpeitasi. Autismisi ansiosta voit tuoda työympäristöön monia myönteisiä puolia, mutta myös haasteita, joten siitä puhumisesta on hyötyä.

Ensimmäisellä kerralla uuteen ympäristöön astuminen voi tuntua hyvin pelottavalta, mutta jos pystyt puolustamaan itseäsi ja selittämään, miten autismi vaikuttaa sinuun, se helpottuu ajan mittaan.

Lisätietoja ja linkkejä

Autismiliiton nettisivuilta löytyy myös paljon erilaista materiaalia autismista puhumisen tueksi kuten Autismikirjo ja työ-esite, joka tarjoaa tietoa muun muassa erilaisista työmahdollisuuksista, tukipalveluista ja kohtuullisista mukautuksista työpaikoilla. Esite löytyy osoitteesta: https://urly.fi/2mfL 

 

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelun nettisivuilla on erikseen tietoa vammaisuudesta ja työn mahdollistavista mukautuksista, josta voi lukea osoitteesta:https://urly.fi/2mfK 

Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta tarjoaa tukea työasioissa, esimerkiksi jos esimerkiksi epäilet tulleesi syrjityksi työpaikalla. 

Puhelinneuvontaa saa maanantaista perjantaihin klo. 9-15 välillä numerosta 0295 016 620.

Vates-säätiön nettisivuilta löytyy tietoa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaisen työllistymisen tueksi. Nettisivuilta löytyy muun muassa ladattavissa oleva Työn tukena-materiaali, jonka avulla työyhteisö voi kasvattaa ymmärrystään ja osaamistaan monimuotoisen yhteisön toiminnasta. Koulutusmateriaali löytyy osoitteesta: https://urly.fi/2mfO