Miten kirjoittaa hyvä työhakemus

Tässä artikkelissa esitellään työhakemuksen kirjoittamista valmistelevat vaiheet ja annetaan käytännön vinkkejä vahvan hakemuksen laatimiseen.

Tausta

Työhakemus on lomake, jonka työnantajat pyytävät kaikkia työpaikan hakijoita täyttämään. Voit täyttää hakemuksen kolmannen osapuolen työpaikkasivuston kautta tai vierailemalla mahdollisen työnantajan verkkosivustolla. Jotkut työnantajat saattavat pyytää sinua täyttämään paperisen hakemuksen.

Työnantajat käyttävät työhakemuksia, koska niissä on yhtenäinen muoto ja samat kysymykset, joihin jokaisen avointa työpaikkaa hakevan henkilön on vastattava. Työnantajat voivat helposti vertailla kunkin hakijan taustaa ja työkokemusta.

Toisin kuin ansioluettelo ja saatekirje, jotka on kirjoitettu ja muotoiltu korostamaan merkittävimpiä ja vaikuttavimpia ansioitasi, työhakemus edellyttää asiallisia vastauksia. Joitakin asioita, joita sinua yleensä pyydetään sisällyttämään hakemukseen ovat mm:

 • Henkilökohtaiset tietosi (nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero).
 • Työskentelypäivämäärät
 • Tehtävät
 • Esimiesten/referenssien nimet ja yhteystiedot.
 • Tutkintojen päivämäärät ja aihealueet
 • Missä tutkinto on suoritettu
 • Näyttö työnkuvauksen kriteereihin nähden

Hakemuksen osana voi usein olla osaamis- ja tilannekohtaisia kysymyksiä. 

 • Pätevyyskysymyksessä kysytään esimerkkiä siitä, kun olet osoittanut taitosi tai toiminut tietyllä tavalla. Esimerkiksi: Kerro, milloin olet työskennellyt tiimissä.
 • Tilannekohtainen kysymys on samanlainen, mutta siinä ei kysytä, miten olet toiminut aiemmin, vaan miten toimisit tulevassa tilanteessa. Esimerkiksi: Miten reagoisit, jos asiakas kertoisi sinulle, että hän ei ole tyytyväinen palveluunne? 

STAR-menetelmä on sopiva tapa vastata osaamiskysymyksiin. Tällöin annat esimerkin ja varmistat, että katat: 

 1. Tilanne – Selitä tilanne kokonaisuudessaan
 2. Tehtävä – hahmottele selkeästi, mitä yritit saavuttaa. 
 3. Toiminta – Tämän pitäisi olla 50-70 prosenttia vastauksestasi. Sinun on selitettävä selkeästi, miten ja miksi teit jotakin tietyllä tavalla.
 4. Tulos – Tämän pitäisi olla positiivinen! Tai mitä olet oppinut tilanteesta.

Tilannekohtaisissa kysymyksissä voit kirjoittaa siitä, miten luulet lähestyväsi tilannetta, ja sitten tukea sitä esimerkillä siitä, miten olet toiminut samalla tavalla aiemmin STAR-menetelmää käyttäen. 

Lisäksi voi olla kysymyksiä vahvuuksista ja heikkouksista. Tämän tyyppisissä kysymyksissä sinun on tunnistettava omat vahvuutesi ja heikkoutesi. Tärkeää on selittää selkeästi ja esimerkkien avulla, miksi jokin asia on mielestäsi vahvuutesi tai heikkoutesi. Voit tehdä tämänkin käyttämällä STAR-menetelmää tai tekemällä yhteenvedon kokemuksista ja saavutuksista. 

Jos kirjoitat jostakin heikkoudesta, on tärkeää kertoa, miten yrität voittaa sen tai olet edistynyt sen suhteen. Esimerkkikysymyksiä ovat: Missä olet hyvä? Mitkä ovat heikkoutesi? 

Muita kysymystyyppejä ovat motivoivat ja alakohtaiset kysymykset. Tällaiset kysymykset perustuvat siihen, miksi haluat kyseiseen tehtävään ja miksi haluat työskennellä kyseisellä alalla. On hyvin harvinaista, että hakemuksessa ei kysytä, miksi haet tehtävää.

Jotta voit vastata tähän kysymykseen hyvin, sinun on osoitettava, että ymmärrät perusteellisesti yrityksen, tehtävän ja toimialan sekä sen, mikä sinua siinä houkuttelee. Tämä onnistuu tutkimalla yritystä kunnolla käyttämällä sen verkkosivustoa ja mahdollisia yhteyksiä sekä lukemalla uutisia ja alan verkkosivuja. Tämä tarkoittaa, että et voi kopioida ja liittää vastausta aiemmasta hakemuksesta.

Miten tämä voi vaikuttaa minuun?

Työhakemuslomakkeiden täyttäminen edellyttää, että ymmärrät, mitä tietoja tarvitaan ja mihin kohtaan lomaketta ne on merkittävä. Hyvässä hakemuslomakkeessa tämä on itsestään selvää, koska muoto ja kieli ohjaavat sinua. Joidenkin lomakkeiden ohjeet voivat kuitenkin olla epäselviä, ja sinun on ehkä analysoitava lomakkeen rakennetta huolellisesti. Lomakkeen kieli voi sisältää jargonia tai terminologiaa, jota ei ole selitetty. Tämä voi jättää sinut epätietoiseksi siitä, mitä sinua pyydetään toimittamaan. 

Monet autismikirjon henkilöt suodattavat ja analysoivat kaikkea saatavilla olevaa tietoa, mikä voi saada lomakkeen tuntumaan ylivoimaiselta. Lomakkeissa on usein valintapainikkeita ja laatikoita, eikä niissä ole tilaa vapaalle tekstille. Tämä tarkoittaa, että sinun on valittava jaettavat tiedot.

Hakemuslomakkeen täyttäminen voi olla aikaa vievää ja valkoisella paperilla olevan asiakirjan käyttäminen, jossa on paljon tekstiä, voi johtaa väsymykseen ja turhautumiseen.

Hakemuslomakkeen täyttäminen voi myös ahdistaa sinua, koska pelkäät, että kirjoitat vääriä tietoja tai et ymmärrä itseäsi.

Hakemusten yhteydessä ei aina ole selvää, mitä organisaatio etsii ja saatat tarvita tukea epäselviin kysymyksiin vastaamiseen. 

Jos uskot, että autismi vaikuttaa kykyysi täyttää hakemuslomaketta tai sähköisiä testejä, voit ottaa yhteyttä työnantajaan ja keskustella mukauttamisen tarpeistasi. Yleensä voit ilmoittaa vammaisuudesta itse hakulomakkeessa, mikä voi olla hyvä ajatus, jos uskot tarvitsevasi kohtuullisia mukautuksia haastattelussa tai arviointikeskuksissa.

Kun vastaat kysymyksiin, on hyvä käytäntö pyytää jotakuta lukemaan vastauksesi ennen lähettämistä. Näin varmistat, että olet vastannut kysymyksiin myönteisesti etkä ole suhtautunut tilanteeseen liian kielteisesti tai kriittisesti. 

Tutkimuksemme perusteella olemme havainneet, että monet autismikirjon ihmiset eivät hae työpaikkaa, koska he eivät täytä 100-prosenttisesti työnkuvauksen kriteerejä. Jos täytät olennaiset vaatimukset, kannattaa hakea, vaikka et täyttäisikään kaikkia toivottuja kriteerejä. On varsin tavallista, että menestyvä hakija ei täytä kaikkia kriteerejä – loppujen lopuksi paljon opitaan työssä.

Jos jokin edellä mainituista koskee sinua, kehotamme sinua keskustelemaan työnantajan kanssa ja pyytämään tukea hakemuksen täyttämisessä tai kohtuullisia mukautuksia haastattelu vaiheessa.

Mitä voin tehdä seuraavaksi?

Valmistaudu haastatteluun alla olevien ohjeiden avulla

Käytännön vinkkejä

Alla olevien ohjeiden avulla voit valmistautua mahdollisimman hyvin hakulomakkeen täyttämiseen.

 1. Hakemusten täyttäminen voi kestää kauan. Anna itsellesi riittävästi aikaa täyttää lomake hyvin.
 2. Ole tietoinen sanamäärästä. Jos työnantaja on sallinut vastaukselle 500 sanaa ja sinä kirjoitat vain 300 sanaa, vaikka useimmat hakijat olisivat kirjoittaneet sanamäärän täysillä, vaikuttaa siltä, että sinulla on vähemmän annettavaa. 
 3. Kiinnitä huomiota oikeinkirjoitukseen ja kielioppiin: On tärkeää, että hakemuslomake on kirjoitettu täydellisesti, sillä se edustaa työsi tasoa. Voit kirjoittaa vastaukset Wordissa, jotta ne tarkistetaan oikeinkirjoituksen suhteen ja liittää ne sitten sähköiseen hakulomakkeeseen. Pyydä jotakuta oikolukemaan työsi ennen hakemuksen lähettämistä.
 4. Ennen kuin lähetät hakemuksen, on hyvä tarkistaa lähettääkö työnantaja sinulle todennäköisesti joitakin verkkotestejä täytettäväksi. Useimmat suuret työnantajat kertovat rekrytointiprosessistaan verkkosivuillaan. Jos sinulle lähetetään testejä, sinun on varmistettava, että olet valmistautunut ennen hakemuksen lähettämistä. 
 5. Jos uskot, että autismi (tai jokin muu) vaikuttaa kykyysi täyttää hakemuslomake tai sähköiset testit, ota yhteyttä työnantajaan ja keskustele mukauttamisen tarpeistasi. Yleensä voit ilmoittaa vammaisuudesta itse hakulomakkeessa, mikä voi olla hyvä ajatus, jos uskot tarvitsevasi kohtuullisia mukautuksia haastattelussa tai arviointikeskuksessa. 
 6. Tutustu organisaatioon perusteellisesti, sillä saatat joutua liittämään siihen liittyviä todisteita.