De voordelen van open zijn: Autistische Schade Advocaat

Een autistische werknemer (voornaamwoorden zij/hij) werkte al bijna 8 jaar als schade-expert voor een verzekeringsmaatschappij. Zij waren aanvankelijk terughoudend om hun diagnose van ADHD en hun aanstaande onderzoek naar autisme bekend te maken. De laatste tijd moesten ze echter herhaaldelijk vrij nemen van hun werk vanwege stress. Zij waren van mening dat zij, door transparant te zijn over hun diagnose en hun aanstaande autismebeoordeling, hun afwezigheden konden verantwoorden en redelijke aanpassingen konden laten uitvoeren.

quotes

De voordelen van openbaarmaking

Na het bekendmaken van de diagnose ADHD en de doorverwijzing voor een autismebeoordeling kon het bedrijf aanpassingen voor de werknemer doorvoeren. Zij konden hun werk voortzetten op een manier die zowel voor de werknemer als voor de werkgever werkte.

 

Aanpassingen en ondersteuning inbegrepen:

 • Het aanbieden van een interne baanwissel naar een minder stressvolle baan
 • Contact onderhouden met de afdeling ter ondersteuning van gehandicapten binnen het bedrijf
 • Een gefaseerde terugkeer naar het werk over een periode van 5 maanden
 • Het aanbieden van een deeltijds contract
 • De tijd nemen om een passende werkbelasting voor de werknemer te vinden
 • In samenwerking een werkruimte ontwerpen die geschikt is voor de werknemer
 • Erkenning van de werkgever dat verdere aanpassingen nodig kunnen zijn

Aanpassingen op de werkplek

In overleg met de supervisors stelden de gehandicaptenvertegenwoordigers van het bedrijf een aanpassingsplan op om een voor de werknemer geschikte werkruimte te creëren.

 

De nieuwe werkruimte bestond uit een rustige, prikkelarme werkomgeving, de mogelijkheid om zonder onderbrekingen te werken en de keuze om thuis te werken om de stress van het reizen naar het werk, zoals ervaren door de werknemer, te verminderen.

 

Dankzij de aanpassingen namen het stressniveau en het werkverzuim aanzienlijk af. Dit kwam op zijn beurt zowel de werknemer als de werkgever ten goede.

Tips voor huidige studenten en afgestudeerden

 • Ken uw behoeften en voorkeuren, zodat u effectief voor uzelf kunt opkomen.
 • Transparant zijn kan de beste manier zijn om begrip te kweken bij uw werkgevers.
 • Transparant zijn kan de bereidheid van uw werkgever om u te ondersteunen in stand houden. Zij zullen uw openheid en transparantie waarderen, en dit kan helpen vertrouwen op te bouwen.

Tips om te delen met werkgevers

 • Zowel werknemers als werkgevers hebben er baat bij in een vroeg stadium open en transparant met elkaar om de tafel te gaan zitten om te zoeken naar manieren om voor autistische werknemers een handicapvriendelijke arbeidsintegratie tot stand te brengen.
 • Het kost vaak minder moeite en minder geld om aanpassingen door te voeren dan zowel werknemers als werkgevers zouden verwachten.
 • Het bekendmaken van een handicap aanmoedigen en vergemakkelijken. Bied een duidelijk traject aan en stel werknemers gerust dat er geen negatieve gevolgen zijn.
 • Door vroegtijdig in te grijpen en samen te plannen, kan in korte tijd een oplossing worden bereikt die tegemoetkomt aan de belangen van zowel werknemers als werkgevers.
 • Bied autistische werknemers in een vroeg stadium ondersteuning en communiceer welke ondersteuning beschikbaar is.
 • Waardeer het werk dat uw werknemers doen.