Individuele Job Coaching in Frankrijk

Julien is een Franse jobcoach die mensen met autisme ondersteunt bij het vinden van stages en werk. Julien ontdekte dat er een groot gebrek was aan training en bewustwording bij bedrijven, die weinig interesse toonden in het aanwerven van autisten. Er was ook een gebrek aan beschikbare diensten voor mensen met autisme, en de diensten die wel beschikbaar waren, waren gefragmenteerd, wat betekende dat mensen met autisme met verschillende mensen of organisaties in contact moesten komen om ondersteuning te krijgen. Toen besloot Julien dat één enkel toegangspunt voor verschillende aspecten van hun leven nuttig zou zijn, en dat hij daarin kon voorzien.

quotes

Wat houdt individuele jobcoaching in?

Julien biedt coaching aan waarbij zowel de sociale als de professionele aspecten van de tewerkstelling in aanmerking worden genomen. Het is een doorlopend, naadloos ondersteuningssysteem dat kan worden aangepast aan de behoeften van elk individu. Julien biedt een zeer geïndividualiseerde service, met een hoge mate van flexibiliteit. Aspecten die in Julien’s job coaching aan bod komen zijn onder andere:

  • Opleiding met het oog op tewerkstelling/werkstages of stages
  • Hulp bij werk of sociaal leven
  • Hulp bij het vinden van huisvesting
  • Opleiding in levensvaardigheden

Julien merkte onmiddellijk dat een groot aantal autisten en hun gezinnen contact met hem opnamen voor ondersteuning, er was een grote behoefte aan dit soort diensten. Hij heeft eerder een opleiding gevolgd bij psychologen en pedagogen om autisme beter te leren begrijpen.

Over het algemeen heeft Julien vastgesteld dat gebruikers van de diensten binnen 2 tot 3 jaar na de hulpverlening aan deze criteria voldoen, zodat er minder vaak follow-up bijeenkomsten hoeven plaats te vinden. Hij heeft ook vastgesteld dat na 7 jaar 90% van zijn gebruikers nu een huis heeft, een baan of een opleiding/scholing volgt, onafhankelijk kan wonen en een gevoel van welzijn en psychologische stabiliteit ervaart. 

 

Julien biedt ook een centraal aanspreekpunt voor de verschillende instellingen waarmee gebruikers te maken kunnen krijgen, zoals universiteiten, bedrijven en andere instellingen. Het kan ook gaan om HR, wervingsafdelingen van bedrijven, gehandicapten ondersteuning, managers en collega’s. Julien heeft gemerkt dat wanneer er een goede communicatie is tussen deze verschillende partners, er succes is.

De voordelen voor bedrijven en particulieren

Julien werkt hard aan het voorlichten van bedrijven en organisaties over autisme, omdat veel mensen een zeer beperkt begrip hebben op basis van beperkte ervaring of wat er in de media wordt gezien. Julien doorbreekt deze stereotypen, biedt trainingen aan en licht mensen voor over de diversiteit van autistische profielen.

 

Over het algemeen hebben zowel autistische volwassenen en hun gezinnen, als bedrijven en instellingen het werk van Julien geprezen, met bijzondere waardering voor de geïndividualiseerde dienstverlening die hij biedt. Hij heeft autisten kunnen helpen bij het vinden van stageplaatsen, werkgelegenheid en onderwijsondersteuning voor zijn dienstgebruikers en heeft bedrijven en organisaties geholpen hun werkprocessen aan te passen om beter aan de behoeften van autisten te voldoen. Een ander teken van zijn succes is het toenemend aantal mensen en organisaties dat gebruik maakt van zijn diensten.

Tips om te delen met loopbaanadviseurs

  • Wees vaardig, flexibel, aanpasbaar, georganiseerd en bovenal: geïnvesteerd in uw werk.
  • Breid het aanbod van uw ondersteuning uit tot afgestudeerden, ook nadat zij de universiteit hebben verlaten. U bent immers een expert in ondersteuning en u kunt uw kennis delen met een werkgever.

Tips om te delen met werkgevers

  • Doorbreek stereotypen door veronderstellingen in twijfel te trekken, neem de tijd om de persoon die u in dienst hebt te begrijpen als een individu in plaats van een diagnose, met inbegrip van zijn sterke punten en ondersteuningsbehoeften.
  • Toegang tot specifieke autismeopleidingen die door nationale of regionale organisaties worden aangeboden (zie de sectie “hulpmiddelen” van de Gids voor goede praktijken voor werkgevers).
  • Benoem één contactpersoon voor de autistische werknemer om te praten over ondersteun, vooruitgang, uitdagingen, enz. Die persoon kan dan contact onderhouden met HR, managers en collega’s.