Ondersteuning van werknemers bij IT-adviesbureau Auticon

In gesprek met Dirk Mueller-Rehmus, de oprichter van Auticon, hebben we voorbeelden kunnen ontdekken van goede praktijken op het gebied van ondersteuning voor autistische studenten en afgestudeerden. Auticon promoot een neurodiverse werkplek, door specifiek autistische volwassenen in dienst te nemen voor een reeks IT-gebaseerde functies. Na met verschillende grote IT-bedrijven te hebben samengewerkt, heeft Auticon laten zien wat een neurodiverse beroepsbevolking bedrijven kan bieden.

quotes

Auticon biedt een neurodivers en vaardig personeelsbestand, dat gebruik maakt van de cognitieve sterktes die veel autisten bezitten om hoge kwaliteit en foutloze software ontwikkeling te leveren. Auticon werft, traint en stelt autistische volwassenen te werk voor een levenslange carrière in de technologie, met werknemers die gespecialiseerd zijn in software-ontwikkeling, data-analyse, kwaliteitsborging en testen, automatisering, engineering en nog veel meer.

Hoe ondersteunt Auticon werkgevers?

Auticon biedt de bedrijven die autistische werknemers in dienst hebben een reeks ondersteunende maatregelen aan, waaronder:

 • Opleiding in autismebewustzijn voor werkgevers.
 • Een verklaring van de voordelen van het in dienst nemen van autistische werknemers (d.w.z. de sterke punten die de werknemers kunnen bezitten).
 • Een tweeledig buddysysteem binnen de organisaties waarmee zij werken, waarbij autistische werknemers een buddy krijgen voor zowel de sociale als de organisatorische aspecten van het werk, en een buddy voor de technische aspecten van het werk (hoewel de sociale buddies zich organisch moeten ontwikkelen en niet door de organisatie moeten worden toegewezen).
 • Ontwikkelen van noodplannen voor werkgevers, in geval van noodsituaties.
 • Een noodlijn om te spreken met Auticon job coaches.
 • Richtlijnen voor het creëren van een autisme-vriendelijke werkplek.

Het resultaat was dat werkgevers meer begrip en vertrouwen kregen in het werken met volwassenen met autisme, met een algemene positieve verschuiving in de perceptie van een neurodivers werkteam.

Hoe ondersteunt Auticon autistische werknemers?

Werken bij Auticon heeft het zelfvertrouwen, het persoonlijk welzijn en de autonomie van autistische werknemers verbeterd, evenals hun vaardigheden en bekwaamheden, en hun inzicht daarin.

Het werken met jobcoaches hielp bij de overgang naar een nieuwe werkplek en bood ondersteun bij problemen op de werkplek, zoals communicatie en interactie, aanpassingen van de werkplek, persoonlijke ontwikkeling en stressmanagement.

Tips voor huidige studenten en afgestudeerden

 • Identificeer expliciet uw persoonlijke sterke punten en de uitdagingen waarmee u te maken kunt krijgen. Benadruk de sterke punten en geef aan hoe de uitdagingen beheersbaar zijn.
 • Wees transparant over uw diagnose en hoe die u beïnvloedt.

Tips om te delen met werkgevers

 • Autistische werknemers kunnen goed geschikt zijn voor banen op het gebied van kwaliteitsborging, gegevensanalyse en taken die niet dringend zijn (om de druk van deadlines weg te nemen – denk aan taken die doorlopend zijn).
 • Kijk naar mogelijke overheidsfinanciering of -subsidies waarvoor u in aanmerking kunt komen als u een gevarieerd personeelsbestand aanwerft.
 • Overweeg jobcoaches in te zetten om autistische werknemers te helpen integreren op de werkplek en hen te helpen begrijpen wat de etiquette op de werkplek is.
 • Geef voorlichting aan collega’s om autisme meer bekendheid te geven.
 • Creëer een veilige werkomgeving waar autistische werknemers zich veilig genoeg voelen om hun diagnose te delen, inclusief de gebieden waar ze sterk in zijn en de gebieden die voor hen een grotere uitdaging vormen.
 • Zorg voor gedetailleerde documentatie van taken en plaats de taak in de juiste context. Door context toe te voegen, zullen autistische werknemers beter begrijpen waarom ze de taak uitvoeren, en dit kan hen helpen hun sterke punten te benutten.
 • Informeer uzelf over autisme. Maak gebruik van de opleidingsmogelijkheden die door nationale of regionale autisme-organisaties worden aangeboden (zie de bronnen in de gids voor goede praktijken voor werkgevers).
 • Overweeg de invoering van een buddysysteem binnen de organisatie.
 • Overweeg rampenplannen te ontwikkelen voor noodsituaties.