Hoe goede ondersteuningspraktijken eruit zien

Zowel op de universiteit als op het werk kan het zijn dat u extra ondersteuning of aanpassingen nodig hebt om te voorkomen dat u in het nadeel bent ten opzichte van mensen zonder handicap of zonder autisme. Dit artikel gaat over goede voorbeelden van ondersteuning, gebaseerd op bevindingen van het IMAGE-project.

Achtergrond

Ondersteuning op het werk kan bestaan uit een specifiek beleid of een specifieke dienst van de werkgever, individuele “redelijke aanpassingen”, of toegang tot diensten zoals Disability Support binnen het bedrijf waarvoor u werkt.

Een “redelijke aanpassing” is een verandering om belemmeringen weg te nemen zodat mensen zo goed mogelijk kunnen presteren wanneer zij solliciteren naar werk of een werkplek hebben. Een redelijke aanpassing op het werk kan zijn: een vast bureau, de mogelijkheid om een koptelefoon te dragen, hoofdzakelijk via e-mail communiceren.

Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 2003,

 moeten werkgevers overwegen redelijke aanpassingen te maken wanneer zij weten dat een werknemer een handicap heeft of wanneer een werknemer om aanpassingen vraagt. De werkgever moet deze aanpassingen dan doorvoeren, mits ze redelijk zijn.

Door gebruik te maken van ondersteuning of een redelijke aanpassing aan te vragen, voorkomt u dat u in het nadeel bent ten opzichte van niet-gehandicapten of niet-autistische mensen, en zult u uw tijd op het werk minder afschrikwekkend en stressvol vinden.

Wat kan dit voor mij betekenen?

Als u op het werk bent, kan het zijn dat u bepaalde aspecten van uw werk moeilijk of uitdagend vindt. Vragen om ondersteuning of een redelijke aanpassing kan u helpen op deze gebieden die u moeilijk of uitdagend vindt en op zijn beurt uw welzijn verbeteren. Misschien voelt u zich niet op uw gemak bij het vragen om ondersteuning of een redelijke aanpassing. Dat is normaal en begrijpelijk, maar vragen om steun of een redelijke aanpassing kan uw leven gemakkelijker maken.

In het IMAGE-project spraken we met veel afgestudeerden met autisme, werkgevers en universiteitsafdelingen. We hebben een verzameling inspirerende en informatieve casestudies opgebouwd, die laten zien hoe een goede ondersteuningspraktijk eruitziet en aanvoelt. U kunt ze hier lezen:

Organiseren van wekelijkse evaluatiebijeenkomsten om problemen en aandachtspunten te bespreken (zie Dynamische casestudy)

Wat kan ik nu doen?

Praat met uw manager of HR om meer te weten te komen over welke ondersteuning en redelijke aanpassingen het bedrijf voor u kan doen.

Praktische tips

Vragen om over na te denken

  • Welke gebieden van het beroepsleven vindt u een uitdaging?
  • Wat heeft u in het verleden geholpen?
  • Hoe denkt u dat het bedrijf u kan helpen deze uitdagingen aan te gaan?
  • Hoe kunt u uw behoeften aan uw werkgever kenbaar maken (TIP: Probeer onze template builder tools)
  • Hoe neemt u contact op met de relevante ondersteuningspersoon, bijv. Disability Support, uw manager of HR?