Hoe schrijft u een sollicitatiebrief

Dit artikel laat u kennismaken met de stappen die u moet nemen om een sollicitatiebrief te schrijven en geeft u praktische tips voor het opstellen van een sterke sollicitatiebrief.

Achtergrond

Een vacatureformulier dat werkgevers aan alle sollicitanten voor een functie vragen in te vullen. U kunt de sollicitatie invullen via een vacaturewebsite van derden of door de website van de potentiële werkgever te bezoeken. Sommige werkgevers kunnen u vragen om een papieren sollicitatieformulier in te vullen.

Werkgevers gebruiken sollicitatieformulieren omdat ze een consistent formaat bieden met dezelfde vragen die moeten worden beantwoord door elke persoon die solliciteert naar een openstaande functie. Werkgevers kunnen de achtergrond en werkervaring van elke sollicitant gemakkelijk vergelijken. Ze kunnen ook bekend staan als een sollicitatieformulier.

In tegenstelling tot een cv en een begeleidende brief, die worden geschreven en opgemaakt om uw belangrijkste en indrukwekkendste referenties in de verf te zetten, moeten bij een sollicitatie feitelijke antwoorden worden gegeven. Een aantal van de punten die doorgaans gevraagd worden op te nemen zijn:

 • Uw persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Data van tewerkstelling
 • Beklede functies
 • Namen en contactgegevens van supervisors/referenties
 • Data en onderwerp van diploma’s
 • Waar uw diploma werd behaald
 • Bewijs aan de hand van criteria in een functiebeschrijving

Vaak zijn er als onderdeel van de sollicitatie Competentie- en Situatievragen. 

 • Een competentievraag vraagt naar een voorbeeld van een keer dat u een vaardigheid hebt laten zien of op een bepaalde manier hebt gewerkt. Bijvoorbeeld: Vertel ons over een keer dat u in een team hebt gewerkt.
 • Een situationele vraag is vergelijkbaar, behalve dat, in plaats van te vragen hoe u in het verleden hebt gewerkt, wordt gevraagd hoe u in een toekomstige situatie zou handelen. Bijvoorbeeld: Hoe zou u reageren als een klant u vertelde dat hij niet tevreden was met uw service? 

Voor competentievragen is de STAR-methode een geschikte manier om een vraag te beantwoorden. Dit is wanneer u een voorbeeld geeft, waarbij u ervoor zorgt dat u de: 

 1. Situatie – Leg de situatie volledig uit
 2. Taak – Duidelijk omschrijven wat u probeerde te bereiken 
 3. Actie – Dit moet 50-70% van uw antwoord zijn. U moet duidelijk uitleggen hoe en waarom u iets op een bepaalde manier hebt gedaan.
 4. Resultaat – Dit moet positief zijn! Of wat u van de situatie hebt geleerd.

Voor situationele vragen kunt u opschrijven hoe u denkt dat u de situatie zou aanpakken, en dit vervolgens onderbouwen met een voorbeeld van hoe u in het verleden op soortgelijke wijze hebt gehandeld, met behulp van de STAR-methode. 

Er kunnen ook vragen over sterke en zwakke punten zijn. Voor dit soort vragen moet u uw eigen sterke en zwakke punten aangeven. Het is belangrijk dat u duidelijk uitlegt waarom u denkt dat iets uw sterke of zwakke punten zijn, door voorbeelden te geven. Ook dit kunt u doen met behulp van de STAR-methode of door een samenvatting te geven van uw ervaringen en prestaties. 

Als u over een zwak punt schrijft, is het belangrijk te vermelden hoe u het probeert te overwinnen, of hoe u er vooruitgang mee hebt geboekt. Voorbeeldvragen zijn: Waar bent u goed in? Wat zijn uw zwakke punten? 

Andere soorten vragen zijn motiverende vragen en sectorvragen. Dit soort vragen gaat over waarom u de functie wilt en waarom u in de sector wilt werken. Het komt zelden voor dat in een sollicitatie niet wordt gevraagd waarom u naar een functie solliciteert.

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, moet u blijk geven van een grondige kennis van het bedrijf, de functie en de sector en van wat u daarin aantrekt. Dit kunt u bereiken door het bedrijf goed te onderzoeken met behulp van hun website, eventuele contacten die u daar hebt, en door het nieuws en de sectorwebsites te lezen. Dit betekent dat u geen antwoord uit een eerdere sollicitatie mag kopiëren en plakken.

Wat kan dit voor mij betekenen?

Om een sollicitatieformulier in te vullen moet u weten welke informatie nodig is en waar die op het formulier moet staan. In een goed sollicitatieformulier is dit vanzelfsprekend, omdat de opmaak en de taal u de weg wijzen. Sommige formulieren kunnen echter onduidelijk zijn in hun instructies, en u zult de structuur zorgvuldig moeten analyseren. De taal in het formulier kan jargon of terminologie bevatten die niet wordt uitgelegd. Dit kan u in onzekerheid brengen over wat u gevraagd wordt te verstrekken. 

Veel autisten filteren informatie en analyseren alle beschikbare informatie, waardoor een formulier overweldigend kan lijken. Formulieren hebben vaak keuzerondjes en vakjes en bieden geen ruimte voor vrije tekst. Dit betekent dat u moet kiezen welke informatie u deelt.

Het invullen van het sollicitatieformulier kan tijdrovend zijn en dit proces van een document op wit papier met veel tekst kan tot vermoeidheid en frustratie leiden.

U kunt zich ook angstig voelen bij het invullen van het aanvraagformulier omdat u bang bent de verkeerde informatie in te vullen of omdat u zich niet duidelijk genoeg uitdrukt.

Bij sollicitaties is het niet altijd duidelijk waar de organisatie naar op zoek is en kan het zijn dat u ondersteuning nodig heeft bij het beantwoorden van dubbelzinnige vragen. 

Als u denkt dat uw autisme van invloed is op uw vermogen om het sollicitatieformulier of de onlinetests in te vullen, dan kunt u contact opnemen met de werkgever om te bespreken welke aanpassingen u nodig hebt. Meestal kunt u uw handicap op het sollicitatieformulier zelf aangeven, wat een goed idee kan zijn als u denkt dat u tijdens een sollicitatiegesprek of assessment redelijke aanpassingen nodig zult hebben.

Wanneer u vragen beantwoordt, is het een goede gewoonte iemand te vragen uw antwoorden te lezen voordat u ze indient. Dit om er zeker van te zijn dat u de vragen positief hebt beantwoord en niet te negatief of kritisch over een situatie bent geweest. 

Uit ons onderzoek is gebleken dat veel mensen met autisme niet solliciteren omdat ze niet voor 100% voldoen aan de criteria in de functieomschrijving. Als u aan de essentiële eisen voldoet, is het de moeite waard om te solliciteren, ook al voldoet u niet aan alle wenselijke criteria. Het is heel gewoon dat een succesvolle kandidaat niet aan alle criteria voldoet – per slot van rekening zal er “on the job” veel worden geleerd.

Als een van de bovenstaande punten op u van toepassing is, raden wij u aan met de werkgever te spreken en om ondersteuning te vragen bij het invullen van de sollicitatie of om redelijke aanpassingen te vragen in de fase van het sollicitatiegesprek.

Wat kan ik nu doen?

Gebruik de onderstaande stappen om u voor te bereiden op uw interview

Praktische tips

Aan de hand van onderstaande stappen kunt u uw aanvraagformulier zo goed mogelijk voorbereiden.

 1. Het invullen van een aanvraag kan veel tijd in beslag nemen. Geef uzelf voldoende tijd om het formulier goed in te vullen.
 2. Wees u bewust van het aantal woorden. Als een werkgever 500 woorden voor een antwoord heeft toegestaan en u schrijft er maar 300 terwijl de meeste sollicitanten het maximum zouden hebben geschreven, zal het lijken alsof u minder te bieden hebt. 
 3. Besteed aandacht aan spelling en grammatica: Het is van essentieel belang dat uw sollicitatieformulier perfect is geschreven, het vertegenwoordigt het niveau van uw werk. U kunt uw antwoorden in Word typen, zodat ze op spelling worden gecontroleerd, en ze vervolgens in het online sollicitatieformulier plakken. Vraag iemand om uw werk te proeflezen voordat u de sollicitatie indient.
 4. Voordat u een sollicitatie verstuurt, is het goed om na te gaan of de werkgever u waarschijnlijk een aantal onlinetests zal toesturen om in te vullen. De meeste grote werkgevers geven op hun website uitleg over hun aanwervingsprocedure. Als u tests toegestuurd krijgt, moet u ervoor zorgen dat u goed voorbereid bent voordat u de sollicitatie indient. 
 5. Als u denkt dat uw autisme (of een andere aandoening) van invloed zal zijn op uw vermogen om het sollicitatieformulier of de onlinetests in te vullen, neem dan contact op met de werkgever om te bespreken welke aanpassingen u nodig hebt. Meestal kunt u uw handicap aangeven op het sollicitatieformulier zelf, wat een goed idee kan zijn als u denkt dat u tijdens een sollicitatiegesprek of assessment redelijke aanpassingen nodig zult hebben. 
 6. Doe grondig onderzoek naar de organisatie, want misschien moet u bewijsmateriaal hierover opnemen.