University College Cork – Autismevriendelijk initiatief

In 2018 is UCC gestart met het driejarige ‘Autism Friendly University Initiative’, met als doel de fysieke, sociale en academische ruimtes van de universiteit inclusiever te maken voor autistische studenten. Dit omvat de ontwikkeling van een autismevriendelijke en toegankelijke Calm Zone, sensorische ruimtes in de buitenlucht en de aanpassing van een online toolkit die is ontworpen om autistische studenten te ondersteunen bij de overgang naar de universiteit (gemaakt door het Autism&Uni Project).

quotes

Wat was de aanleiding voor het initiatief?

University College Cork (UCC) is het toonaangevende onderzoeksinstituut van Ierland, met uitstekende ondersteuningssystemen en ontelbare mogelijkheden om zich zowel academisch als persoonlijk te ontwikkelen. Het Autismevriendelijke Universiteit-initiatief werd door de UCC ontwikkeld om enkele van de uitdagingen waarmee autistische studenten worden geconfronteerd, op een meer holistische manier aan te pakken. Erkend werd dat het niet realistisch of eerlijk is om van studenten te verwachten dat zij zelf moeten bepalen op welke gebieden zij ondersteuning nodig hebben en zelf aanpassingen moeten maken.

Verder varieert het begrip van autisme sterk tussen de personeelsleden, waarbij sommigen persoonlijke ervaring hebben, en anderen een zeer beperkte kennis hebben of verkeerd geïnformeerd zijn over autisme.

Het initiatief is opgezet in samenwerking tussen verschillende universitaire diensten, namelijk Building and Estates, The Capital Projects Office en The Disability Support Service. Ook moet worden opgemerkt dat de projectcoördinator zelf autistisch is!

Welk effect heeft het initiatief?

Er is meer begrip gekomen voor de moeilijkheden waarmee veel autistische studenten te kampen hebben en het aantal pleitbezorgers van autisme is toegenomen, waardoor de autistische gemeenschap een stem heeft gekregen om duidelijk te maken met welke uitdagingen zij op de universiteit te maken krijgt. UCC hoopt dat door het verbeteren van de universitaire ervaring voor autistische studenten, de ervaring voor alle studenten zal worden verbeterd.

Over het geheel genomen heeft het initiatief positieve feedback gekregen van het personeel en de studenten, die vinden dat de universiteit inclusiviteit als een prioriteit beschouwt en dat iedereen waar mogelijk toegang moet hebben tot het hoger onderwijs. Het personeel was bereid na te denken over hun eigen handelen en de feedback van de studenten werd positief onthaald.

Wat is de volgende stap?

Het initiatief Autism Friendly University werkt momenteel aan een “digitale badge” (een validatie van opleiding of vaardigheden) in autismebewustzijn voor universiteitsmedewerkers. Het doel van deze opleiding is het personeel inzicht te geven in autisme, de uitdagingen waarmee autistische studenten kunnen worden geconfronteerd en de sterke punten die studenten met autisme kunnen hebben, alsook hoe deze sterke punten binnen de universiteit kunnen worden benut. De opleiding zal ook behandelen hoe kleine veranderingen een belangrijke impact kunnen hebben op het welzijn van studenten en hoe deze kleine veranderingen kunnen voorkomen dat een potentieel probleem een probleem wordt. Wij hopen dat het personeel van de universiteit door deze opleiding in staat zal zijn na te denken over hun eigen praktijk en autismevriendelijkheid in hun werk te integreren.

In de toekomst wil de UCC de ondersteuning en hulpmiddelen voor autistische studenten verder ontwikkelen, waaronder online hulpmiddelen, om de autonomie en het zelfoplossend vermogen te vergroten. Ze willen ook de uitdagingen voor autistisch personeel binnen de universiteit onderzoeken.

Tips voor huidige studenten

  • Wees mondig over uitdagingen en ondersteuningsbehoeften, voor uzelf opkomen kan de autistische gemeenschap een stem geven om de uitdagingen te verwoorden waarmee men op de universiteit geconfronteerd kan worden.

Tips om te delen met docenten

  • Reflecteer op uw eigen praktijk en feedback van studenten, doe dit door autistische studenten en afgestudeerden een stem te geven om de uitdagingen waarmee zij aan de universiteit worden geconfronteerd, onder woorden te brengen.
  • Ga er niet van uit dat de leerling zich moet aanpassen aan de bestaande opzet.
  • Zoek naar mogelijkheden voor opleiding in autismebewustzijn om autisme beter te begrijpen, de uitdagingen waarmee leerlingen met autisme te maken kunnen krijgen en de sterke punten die zij kunnen hebben.